CEMA-opleiding weer van start

CEMA-opleiding weer van start

De opleiding Duurzame Mobiliteit in Brussel is weer gestart, opnieuw in handen van Timenco. In acht thematische modules van telkens tweeëneenhalve dag oriënteren we deelnemers in alle domeinen en aspecten... - Lees meer

BYPAD in 4 Brusselse gemeenten

BYPAD in 4 Brusselse gemeenten

Timenco start met de begeleiding van 4 verdere Brusselse gemeenten voor een BYPAD fietsaudit en de opmaak van een fietsbeleidsplan. Een eerste lichting van 6 Brusselse gemeenten werd in 2012-2013 daarbij... - Lees meer

Verkeersafwikkeling Terhulpsesteenweg

Verkeersafwikkeling Terhulpsesteenweg

Sedert 2011 is het deel van de Terhulpsesteenweg in Brussel tussen het station Bosvoorde en de Solvaylaan afgesloten voor alle autoverkeer. In de Solvaylaan werd een dubbele rijrichting ingevoerd door middel... - Lees meer

Waals fietsbeleid

Waals fietsbeleid

Timenco rondde zopas de evaluatie van het Waalse fietsbeleid af, met aanbevelingen voor een Plan Wallonie Cyclable 2.0. Dit ging via een ruime bevraging van actoren over het vorige plan en drie sessies van... - Lees meer

Toegankelijkheidsplan voetgangers - BHG

Toegankelijkheidsplan voetgangers - BHG

Samen met NERIOS (groep DEIA), een Frans studiebureau voor mobiliteit en toegankelijkheid, zal Timenco voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een toegankelijkheidsplan voor voetgangers opmaken voor haar hele... - Lees meer

Wegenspecialisatie – BHG

Wegenspecialisatie – BHG

Timenco zal voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de wegenspecialisatie voor alle vervoerswijzen van goederen en personen herbekijken op basis van de in het GPDO (gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling)... - Lees meer

Sneltoets mobiliteitsplan Schoten

Sneltoets mobiliteitsplan Schoten

De gemeente Schoten gunde aan Timenco de opdracht voor het uitvoeren van een sneltoets op haar bestaande mobiliteitsplan. Het resultaat leidt tot de keuze voor spoor 1 (vernieuwen), spoor 2 (verbreden-... - Lees meer

Groene fietsroutes Noorderkempen

Groene fietsroutes Noorderkempen

De provincie Antwerpen formuleerde in haar Mobiliteitsstudie Noorderkempen 16 strategische acties, waaronder de opmaak van het fietsplan Noorderkempen. Deze opdracht werd aan Timenco gegund en gaat van start... - Lees meer

Bovenlokaal Fietsroutenetwerk – Antwerpen

Bovenlokaal Fietsroutenetwerk – Antwerpen

De provincie Antwerpen is een pionier als het gaat om langeafstandsfietsroutes: ettelijke zogenoemde fietsostrades doorkruisen reeds de provincie als onderdeel van het bovenlokale functionele... - Lees meer

Eerste lichting CEMA bezoekt Gent

Eerste lichting CEMA bezoekt Gent

Op 5 december trok Timenco met de opleiding voor Brusselse mobiliteitsadviseurs (CEMA) naar Gent, een mooi voorbeeld van integraal mobiliteitsbeleid met visie. Op het programma: een terreinbezoek met de fiets... - Lees meer

Referentiekader voor intermodaliteit MIVB

Referentiekader voor intermodaliteit MIVB

Intermodaliteit is een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van de MIVB: reizen met openbaar vervoer betekent altijd een aaneenschakeling van deeltrajecten. Timenco is gevraagd om in samenwerking met de... - Lees meer

Timenco uitgebreid met Marjolein de Jong

Timenco uitgebreid met Marjolein de Jong

Sinds 1 oktober is Marjolein de Jong als adviseur werkzaam bij Timenco. Marjolein (1969) studeerde stedenbouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft in Nederland. Aansluitend werkte ze daar twee jaar... - Lees meer

Adviezen gemeente Kortenberg

Adviezen gemeente Kortenberg

Timenco maakte eerder de mobiliteitsstudie op voor Kortenberg Centrum Zuid, waarbij het sluipverkeer doorheen deze kern in kaart werd gebracht en gerichte oplossingen werden voorgesteld. Als... - Lees meer

QUEST-audit inspireert Luiks stadsproject

QUEST-audit inspireert Luiks stadsproject

Vorig jaar voerde de stad Luik een QUEST-audit uit met een Timenco-auditor. Samen met 25 stakeholders is het mobiliteitsbeleid tegen het licht gehouden. Drie grote behoeften kwamen naar voren:... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.