Stijn Derkinderen versterkt Timenco

Stijn Derkinderen versterkt Timenco

Sinds 13 april 2015 is Stijn aan de slag bij Timenco. Stijn studeerde verkeerskunde aan de hogeschool verkeerskunde in Diepenbeek (HSV). Hij werkte in totaal 9 jaar lang als mobiliteitsambtenaar bij... - Lees meer

Studie Basisbereikbaarheid

Studie Basisbereikbaarheid

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn heeft sinds de invoering van Basismobiliteit de dienstverlening gestaag uitgebreid, vooral met een groot aantal belbusdiensten. De Lijn zal volgens het Vlaamse... - Lees meer

MOBER MexicoNatie Zwijndrecht

MOBER MexicoNatie Zwijndrecht

Timenco werd door architectenbureau Abetec aangesproken om een mobiliteitseffectenrapportage (MOBER) uit te voeren voor een industriële nieuwbouw voor MexicoNatie in het Antwerps havengebied op het... - Lees meer

Parkeeronderzoek Bodartparking Leuven

Parkeeronderzoek Bodartparking Leuven

De stad Leuven ontwikkelt een visie voor de stadspoort Bodart. Dit houdt in dat ten minste een deel van de huidige Bodart Parking zal verdwijnen. Er zou enkel nog plaats voorzien worden voor het parkeren van... - Lees meer

Evere en Molenbeek engageren zich voor de fiets

Evere en Molenbeek engageren zich voor de fiets

Het gemeentelijk fietsbeleid evalueren en een integraal fietsactieplan maken: belangrijke stappen voor een gemeente om de fiets een structurele plaats te geven in het lokaal beleid. Pas begeleidde Timenco nog... - Lees meer

Gemeente Evergem actualiseert Mobiliteitsplan

Gemeente Evergem actualiseert Mobiliteitsplan

In 2010 startte de gemeente Evergem met Timenco aan een ambitieus parcours van het verbreden en verdiepen van haar gemeentelijk mobiliteitsplan. Evergem kent met de haven van Gent en diverse bovenlokale... - Lees meer

Luxemburg – Best practice fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Luxemburg – Best practice fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Het Groothertogdom heeft hoge ambities op het gebied van duurzame mobiliteit. Omdat het aan praktijkervaring ontbreekt hoe gebouwen voortreffelijk kunnen worden ingericht voor voetgangers en fietsers zal in... - Lees meer

Fietsberaad Vlaanderen - Kennisbank

Fietsberaad Vlaanderen - Kennisbank

Eind 2014 is het Fietsberaad (www.fietsberaad.be) officieel van start gegaan met verschillende activiteiten. Een van die activiteiten is het opzetten en verder uitbouwen van een databank waarin goede... - Lees meer

Sleutels voor voetgangersvriendelijke ruimten

Sleutels voor voetgangersvriendelijke ruimten

Het Brussels Gewest is de jongste jaren een stevig voetgangersbeleid aan het ontwikkelen. Timenco is daar van bij de start nauw bij betrokken, met de uitwerking van een Strategisch voetgangersplan en nu... - Lees meer

Zandhoven voert sneltoets uit van gemeentelijk mobiliteitsplan

Zandhoven voert sneltoets uit van gemeentelijk mobiliteitsplan

De gemeente Zandhoven met fusiegemeenten Pulle, Pulderbos, Massenhoven en Viersel beschikt over een conform mobiliteitsplan dat in 2008 al geactualiseerd werd. Om de huidige actualiteitswaarde van het... - Lees meer

Bewoners van Jette tekenen mee het prioritaire voetgangersnetwerk uit

Bewoners van Jette tekenen mee het prioritaire voetgangersnetwerk uit

Jette is de tweede Brusselse gemeente, na Anderlecht, waarvoor Timenco prioritaire voetgangersroutes uitwerkt. We bedachten daarvoor een GIS-methodiek die steunt op grote voetgangersbestemmingen:... - Lees meer

Ondersteuning van stedenbouwkundige visies

Ondersteuning van stedenbouwkundige visies

Een stationsomgeving verfraaien, een kruispunt van woonstraten omvormen tot een pleintje, een groene site met scholen en sportvoorzieningen goed structureren: dat zijn uitdagingen voor stedenbouwkundigen.... - Lees meer

Schoten verbreedt en verdiept mobiliteitsplan

Schoten verbreedt en verdiept mobiliteitsplan

Eerder dit jaar maakte Timenco de sneltoets op waarmee het huidige mobiliteitsbeleid van de gemeente Schoten werd getoetst aan de actualiteitswaarde van plannen en visie. De GBC en de RMC gaf de... - Lees meer

Toegankelijkheidsplan wegen en openbare ruimten in de Brusselse gemeentes

Toegankelijkheidsplan wegen en openbare ruimten in de Brusselse gemeentes

In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ging Timenco samen met NERIOS (groep DEIA) in de Brusselse gemeente Anderlecht van start met het opmaken van een toegankelijkheidsplan voor... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.