Toegankelijkheidsplan wegen en openbare ruimten in de Brusselse gemeentes

Toegankelijkheidsplan wegen en openbare ruimten in de Brusselse gemeentes

In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ging Timenco samen met NERIOS (groep DEIA) in de Brusselse gemeente Anderlecht van start met het opmaken van een toegankelijkheidsplan voor voetgangers voor... - Lees meer

Richtlijnen voetgangersvriendelijke stad

Richtlijnen voetgangersvriendelijke stad

Meer mensen verleiden tot vaker en verder stappen: hoe pakken we dat aan? De nieuwe publicatie die we uitwerkten op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reikt daarvoor een visie en praktische... - Lees meer

Welke richting voor het Brusselse fietsbeleid?

Welke richting voor het Brusselse fietsbeleid?

Het Brussels Gewest evalueert opnieuw zijn fietsbeleid met een derde Bypadaudit. In het vervolg daarvan wordt een prioriteitenplan uitgewerkt voor fietsinfrastructuur. Via GIS-analyse wordt de huidige... - Lees meer

Tracéstudie Berlaar Heikant afgerond

Tracéstudie Berlaar Heikant afgerond

Begin 2013 startte Timenco in opdracht van de Provincie Antwerpen aan de uitwerking van een tracéstudie voor een omleidingsweg rond Berlaar – Heikant. De studie moest enerzijds resulteren in een keuze op... - Lees meer

Ontwikkelingen bij station Namen

Ontwikkelingen bij station Namen

Vlak naast het station van Namen, aan de boulevard Melot, komen nieuwe ontwikkelingen: kantoren, een hotel en een congrescentrum. Een uitstekend multimodaal bereikbare plek in het hart van de stad. De stad... - Lees meer

CEMA-opleiding weer van start

CEMA-opleiding weer van start

De opleiding Duurzame Mobiliteit in Brussel is weer gestart, opnieuw in handen van Timenco. In acht thematische modules van telkens tweeëneenhalve dag oriënteren we deelnemers in alle domeinen en aspecten... - Lees meer

BYPAD in 4 Brusselse gemeenten

BYPAD in 4 Brusselse gemeenten

Timenco start met de begeleiding van 4 verdere Brusselse gemeenten voor een BYPAD fietsaudit en de opmaak van een fietsbeleidsplan. Een eerste lichting van 6 Brusselse gemeenten werd in 2012-2013 daarbij... - Lees meer

Verkeersafwikkeling Terhulpsesteenweg

Verkeersafwikkeling Terhulpsesteenweg

Sedert 2011 is het deel van de Terhulpsesteenweg in Brussel tussen het station Bosvoorde en de Solvaylaan afgesloten voor alle autoverkeer. In de Solvaylaan werd een dubbele rijrichting ingevoerd door middel... - Lees meer

Waals fietsbeleid

Waals fietsbeleid

Timenco rondde zopas de evaluatie van het Waalse fietsbeleid af, met aanbevelingen voor een Plan Wallonie Cyclable 2.0. Dit ging via een ruime bevraging van actoren over het vorige plan en drie sessies van... - Lees meer

Toegankelijkheidsplan voetgangers - BHG

Toegankelijkheidsplan voetgangers - BHG

Samen met NERIOS (groep DEIA), een Frans studiebureau voor mobiliteit en toegankelijkheid, zal Timenco voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een toegankelijkheidsplan voor voetgangers opmaken voor haar hele... - Lees meer

Wegenspecialisatie – BHG

Wegenspecialisatie – BHG

Timenco zal voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de wegenspecialisatie voor alle vervoerswijzen van goederen en personen herbekijken op basis van de in het GPDO (gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling)... - Lees meer

Sneltoets mobiliteitsplan Schoten

Sneltoets mobiliteitsplan Schoten

De gemeente Schoten gunde aan Timenco de opdracht voor het uitvoeren van een sneltoets op haar bestaande mobiliteitsplan. Het resultaat leidt tot de keuze voor spoor 1 (vernieuwen), spoor 2 (verbreden-... - Lees meer

Groene fietsroutes Noorderkempen

Groene fietsroutes Noorderkempen

De provincie Antwerpen formuleerde in haar Mobiliteitsstudie Noorderkempen 16 strategische acties, waaronder de opmaak van het fietsplan Noorderkempen. Deze opdracht werd aan Timenco gegund en gaat... - Lees meer

Bovenlokaal Fietsroutenetwerk – Antwerpen

Bovenlokaal Fietsroutenetwerk – Antwerpen

De provincie Antwerpen is een pionier als het gaat om langeafstandsfietsroutes: ettelijke zogenoemde fietsostrades doorkruisen reeds de provincie als onderdeel van het bovenlokale functionele... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.