Projecten

Op deze pagina vindt u de gegevens van zo veel mogelijk van onze projecten. U kunt hiernaast selecteren naar land waarin het project is uitgevoerd, naar thema, of naar soort opdrachtgever. Deze database bevat de projecten van zowel Timenco als van Ligtermoet & Partners en BVA. Waar mogelijk vindt u het door ons opgeleverde rapport als downloadbare pdf.

Verkenning SPI snelheid

Projectnummer: 1583
Land: Nederland
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Bedrijf: L&P
Datum: september 2016
Rapport: Risicogestuurd beleid met indicatoren gerelateerd aan snelheid

De ongevallenregistratie is niet meer geschikt als enige bron om de aanpak van verkeersonveiligheid op te baseren. De wens bestond om de maatregelen meer te gaan baseren op risico’s. Die zouden dan in beeld gebracht worden met Safety Performance Indicators. Snelheid is zo’n bekende risicofactor. Hoge snelheid is niet alleen een oorzaak van ongevallen, het heeft ook grote invloed op de ernst van letsel. Voor Rijkswaterstaat-WVL hebben wij een verkenning uitgevoerd naar de toepasbaarheid van risico-gestuurd werken in het verkeersveiligheidsbeleid van regionale en lokale partijen. We analyseerden de wetenschappelijke literatuur uit binnen- en buitenland en gingen op zoek naar zinvolle en handzame indicatoren en naar kansrijke werkwijzen voor de praktijk. De resultaten zijn ingebracht in het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Bereikbaarheid.