Projecten

Op deze pagina vindt u de gegevens van zo veel mogelijk van onze projecten. U kunt hiernaast selecteren naar land waarin het project is uitgevoerd, naar thema, of naar soort opdrachtgever. Deze database bevat de projecten van zowel Timenco als van Ligtermoet & Partners en BVA. Waar mogelijk vindt u het door ons opgeleverde rapport als downloadbare pdf.

Fietsparkeren station Barendrecht

Projectnummer: 1699
Land: Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Barendrecht
Bedrijf: L&P
Datum: november 2016
Rapport: Verkenning locaties fietsparkeren station Barendrecht, eindrapportage, Rotterdam, november 2016

Rondom het station Barendrecht zijn diverse ontwikkelingen gaande. Het station wordt opgenomen in het netwerk van snelfietsroutes, er worden enkele nieuwe bouwprojecten gerealiseerd, de parkeerdruk wordt aangepakt. Ook wordt het tekort aan fietsparkeerplekken opgelost. Er zijn gelijktijdig vier studies opgestart naar oplossingsmogelijkheden, waarbij Ligtermoet & Partners een snelle verkenning heeft gedaan naar uitbreidingslocaties voor fietsparkeren. De komende jaren moeten er 500 tot 600 extra plekken gerealiseerd worden. Wij hebben mogelijke locaties geïnventariseerd en gekeken naar capaciteit, kwaliteit (aantrekkelijkheid en veiligheid) en naar grove indicatie van kosten. Gemeente Barendrecht gaat deze informatie gebruiken als nuttige bouwstenen voor de integrale ontwikkeling van het stationsgebied.