Projecten

Op deze pagina vindt u de gegevens van zo veel mogelijk van onze projecten. U kunt hiernaast selecteren naar land waarin het project is uitgevoerd, naar thema, of naar soort opdrachtgever. Deze database bevat de projecten van zowel Timenco als van Ligtermoet & Partners en BVA. Waar mogelijk vindt u het door ons opgeleverde rapport als downloadbare pdf.

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Projectnummer: 1513
Land: België
Opdrachtgever: Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Bedrijf: Timenco
Datum: november 2016
Rapport: Coaching gemeenten inzake fietsbeleid - eindrapport, Leuven, november 2016

Elk jaar worden Vlaamse gemeenten gecoacht op fietsgebied. In 2016 voerden wij dit traject uit. Twintig lokale besturen namen deel: we kozen voor elk van hen een ‘peer’ gemeente waarmee we samen een plaatsbezoek organiseerden. Op basis van een zelf-evaluatie en dit bezoek konden we samen de sterktes en zwaktes van hun fietsbeleid detecteren. We gaven hen adviezen en tips bij thema’s waar ze nood hadden aan begeleiding. Op het slotmoment met alle lokale besturen werd bij 3 gemeenschappelijke thema’s stil gestaan: ‘fietsparkeren’, ‘denken in routes in plaats van in fietspaden’ en ‘integrale benadering’ van fietsbeleid in het totale verkeersbeleid. De wethouder (schepen) van de Nederlandse fietsgemeente Goes kwam toelichting geven bij hun beleid en reikte tips uit. De provincie gaf een woordje uitleg over de rol die zij kan vervullen bij het (lokaal fietsbeleid) en het Fietsberaad brak een lans voor het belang van een aangepast snelheidsbeleid. We menen dat het coachingstraject erg waardevol is geweest en kijken uit naar de concrete stappen die de verschillende lokale besturen nu zetten.