Projecten

Op deze pagina vindt u de gegevens van zo veel mogelijk van onze projecten. U kunt hiernaast selecteren naar land waarin het project is uitgevoerd, naar thema, of naar soort opdrachtgever. Deze database bevat de projecten van zowel Timenco als van Ligtermoet & Partners en BVA. Waar mogelijk vindt u het door ons opgeleverde rapport als downloadbare pdf.

Beleidsplan fiets Provincie Zuid-Holland

Projectnummer: 1571
Land: Nederland
Opdrachtgever: Province Zuid Holland
Bedrijf: L&P
Datum: februari 2016
Rapport: Fietsplan Provincie Zuid-Holland 2016-2025 “Samen verder fietsen”, Den Haag, februari 2016

In februari 2016 is het Fietsplan van Zuid-Holland unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Wij speelden een grote rol bij de totstandkoming van dit fietsplan. We hielpen bij de organisatie van gesprekken met belanghebbenden (mede-overheden, belangenorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners), dachten mee over de speerpunten en schreven mee aan het uiteindelijke stuk. In het fietsplan maakt de provincie keuzes voor de provinciale inzet ten aanzien van fietsgebruik in Zuid-Holland voor de periode 2016 tot 2025. In het nieuwe fietsplan ligt voor de provinciale inzet de focus op optimalisatie fietsnetwerken (voor fietsen van A naar B en recreatief fietsen), fiets in de keten (aansluiting tussen auto, OV, fiets, wandelen) en innovatieve, energieneutrale fietspaden. De provincie gaat nu werken aan veilige, aantrekkelijke en logische routes die de fietser helpen om vaker en verder te fietsen. In deze aanpak zetten we in op aandacht voor gedrag en fietsveiligheid, samenwerking en continu leren.

Meer informatie en ook het uitvoeringsprogramma zijn te vinden via http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/fietsverkeer/@12956/fietsen/