•  

Zandhoven actualiseert het gemeentelijk mobiliteitsplan

Zandhoven actualiseert het gemeentelijk mobiliteitsplan

  • Datum: 25/06/2015

In februari 2015 verklaarde de RMC de sneltoets van de gemeente Zandhoven conform. Aangezien grote strategische projecten op bovenlokaal niveau nog in volle ontwikkeling zijn en de effecten ervan op het lokale wegennet en de mobiliteit in het algemeen nog niet duidelijk zijn, achtte de gemeente de tijd nog niet rijp om haar plan op verregaande wijze te actualiseren via spoor 1 of spoor 2. Met de sneltoets werd de start gegeven voor het actualiseren van het mobiliteitsplan volgens spoor 3. Hierbij wordt de bestaande beleidsvisie bekrachtigd en wordt het actieprogramma aangepast aan de actuele prioriteiten en beschikbare middelen.
De gemeente koos ervoor om een strategische nota op te maken die het mobiliteitsbeleid helder en duidelijk samenvat. Hiermee wil Zandhoven enerzijds haar burgers een toegankelijk document aanreiken waarin de visie verduidelijkt wordt voor de komende jaren en anderzijds een beknopte leidraad formuleren voor het afstemmen van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid met de hogere overheid en externe actoren.
Timenco begeleidde de gemeente bij de opmaak van de sneltoets en kreeg ook de opdracht voor het opstellen van de strategische mobiliteitsnota. Deze nota wordt samen met het geactualiseerde actieprogramma voorgelegd aan de GBC en de RMC.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage