•  

Tracéstudie Berlaar Heikant afgerond

Tracéstudie Berlaar Heikant afgerond

  • Datum: 19/05/2014

Begin 2013 startte Timenco in opdracht van de Provincie Antwerpen aan de uitwerking van een tracéstudie voor een omleidingsweg rond Berlaar – Heikant.
De studie moest enerzijds resulteren in een keuze op het vlak van ruimtelijke situering en anderzijds op het vlak van aansluiten van het onderliggende wegennet. Op basis van afwegingscriteria rond ruimtelijke inpassing, verkeerskundige aspecten, milieu-impact en kostprijs werd een voorkeurstracé bepaald (fase 1) dat gedetailleerder uitgewerkt werd op het niveau van structuurschetsen in fase 2 van deze studie. De eindnota hebben we inhoudelijk uitgewerkt tot op het niveau van een startnota voor de aanleg van rondwegen.
Bij de afweging van de tracévarianten werden tevens de milieueffecten bekeken tot op het niveau van een planMER-screening zodat deze onderzoeksnota tevens de eerste stap is voor de opmaak van een PRUP.
Na een boeiend traject van 16 maanden waarbij er hard gewerkt werd aan draagvlak en consensus en intensief met de actoren werd samengewerkt werd de eindnota onlangs door de RMC goedgekeurd.
Deze studie voerden wij uit als coördinator in samenwerking met Groep Infrabo, Antes Milieustudies, dBA-Plan en Mija Milieustudies.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage