•  

Toegankelijkheidsplan wegen en openbare ruimten in de Brusselse gemeentes

Toegankelijkheidsplan wegen en openbare ruimten in de Brusselse gemeentes

  • Datum: 04/08/2014

In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ging Timenco samen met NERIOS (groep DEIA) in de Brusselse gemeente Anderlecht van start met het opmaken van een toegankelijkheidsplan voor voetgangers voor haar hele grondgebied. NERIOS maakte een inventaris op van de staat van de voetgangersvoorzieningen in het licht van bestaande kwaliteitsnormen en – eisen. Timenco ontwikkelde een analysemethode in GIS op basis van belangrijke knooppunten zoals scholen, OV-haltes en commerciële assen om tot een voetgangersnetwerk met drie hiërarchieniveaus te komen. Deze ruwe analyse werd in meerdere werksessies met de gemeentelijke diensten en een brede vertegenwoordiging van inwoners (wijkraden, seniorencommissie, commissie van mensen met beperkte mobiliteit,…) tegen het licht gehouden. Dit netwerk samen met de inventaris is een tool voor de gemeente om de kwaliteit van de openbare ruimte voor de voetganger te verhogen. De volgende 18 Brusselse gemeenten volgen in een tijdsspanne van 5 jaar.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage