•  

Studie Basisbereikbaarheid

Studie Basisbereikbaarheid

  • Datum: 13/04/2015

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn heeft sinds de invoering van Basismobiliteit de dienstverlening gestaag uitgebreid, vooral met een groot aantal belbusdiensten. De Lijn zal volgens het Vlaamse regeerakkoord een aanzienlijke besparing moeten doorvoeren. De vraag heeft zich gesteld of een andere exploitatieve invulling wenselijk is: basisbereikbaarheid. Timenco heeft in opdracht van De Lijn een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om alternatieve vervoerconcepten in te schakelen. De studie omvatte een analyse van het gebruik van bus, tram en metro in Vlaanderen, een benchmark van kleinschalige vervoerconcepten in de omringende landen en de ontwikkeling van alternatieve concepten voor toepassing in Vlaanderen. Een netherstructurering in combinatie met alternatieve oplossingen kan voldoende bereikbaarheid bieden. Een grotere rol voor de fiets in het voortransport, vrijwillige vervoerdiensten en collectieve taxidiensten zijn de belangrijkste alternatieven, aldus de studie. Het volledige rapport vindt u hier.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage