•  

Schéma Régional de Mobilité (SRM)

Schéma Régional de Mobilité (SRM)

  • Datum: 30/03/2016

Wallonië heeft zijn gewestelijk mobiliteitsplan klaar (nog goed te keuren). Timenco en Transitec leidden het consortium dat het plan uitwerkte en het complexe proces over drie jaar aanstuurde. Het SRM omvat een doorlichting van trends en beleid, een strategische visie en doelstellingen naar 2030 toe en een uitgebreide agenda van acties en maatregelen, zowel voor personenvervoer als goederenvervoer. Die bestrijken vier domeinen: (1) besturen (gouvernance), (2) de vraag beheersen, (3) transversale en multimodale mobiliteit, (4) auto-alternatieven ontwikkelen om de groeiende mobiliteitsvraag op te vangen. Het steunt op een uitvoerig co-constructieproces in thematische werkgroepen. Een brede consultatieronde van maatschappelijke stakeholders leverde stof voor verdere verfijningen. Vooral bleek er geestdrift en een duidelijke behoefte aan dit globale, overkoepelende instrument in het bijzonder versnipperde landschap van actoren en belangen. Inhoudelijk spitste Timenco zich toe op de uitwerking van concrete netwerkprincipes voor de herstructurering van het TEC-aanbod. Die werden getoetst en aangescherpt via workshops met de vijf TECs en SRWT, die intussen daarmee al aan de slag zijn. Het ontwerp SRM ligt nu bij de gewestregering.


Meer informatie? Mail Dirk Dufour

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage