•  

Richtlijnen voetgangersvriendelijke stad

Richtlijnen voetgangersvriendelijke stad

  • Datum: 07/07/2014

Meer mensen verleiden tot vaker en verder stappen: hoe pakken we dat aan? De nieuwe publicatie die we uitwerkten op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reikt daarvoor een visie en praktische richtlijnen aan op twee schaalniveaus. Eerst is er het niveau van de wijk, van netwerken en routes, van fijnmazige doorsteekbaarheid en vlotte intermodaliteit. Dan is er het niveau van straten en pleinen, van voetgangersvriendelijk ontwerp, met ruimte en comfort, met sterke voetgangerspolen en universeel toegankelijk. En door beide heen lopen de eisen van beheerst en veilig verkeer. Deze rijkelijke geïllustreerde publicatie wil een uniek handboek en inspiratiebron zijn voor stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperts, ontwerpers en stakeholders.

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/vm3-voetgangersvriendelijke-stad.pdf

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage