•  

Parkeeronderzoek Bodartparking Leuven

Parkeeronderzoek Bodartparking Leuven

  • Datum: 12/03/2015

De stad Leuven ontwikkelt een visie voor de stadspoort Bodart. Dit houdt in dat ten minste een deel van de huidige Bodart Parking zal verdwijnen. Er zou enkel nog plaats voorzien worden voor het parkeren van bussen. Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken is het nodig om inzicht te krijgen in het specifieke gebruik van de parkeerplaatsen op en rond de Bodartparking. De beleidskeuze is m.a.w. afhankelijk van de frequentie en de aard van de gebruikers. Er wordt aangenomen dat de parking gebruikt wordt door studenten, werknemers van de aanliggende bedrijven, bewoners, bezoekers en toeristen.
Om inzicht te krijgen in het gebruik van de parking door de verschillende doelgroepen gaf de Stad Leuven aan Timenco de opdracht tot het uitvoeren van een parkeerduuronderzoek. Dit soort onderzoek brengt aan het licht hoe lang dezelfde wagens gedurende een bepaalde tijdseenheid op dezelfde plaats geparkeerd blijven staan en geeft bovendien afhankelijk van de parkeertijd en periode inzicht in de vermoedelijke aard van de gebruikers.
De resultaten van het onderzoek toonden onder meer aan dat er op de grote parking 82% van de voertuigen langer dan 12u parkeert en ongeveer 45% van de voertuigen langer dan 60 uur geparkeerd staat. Aangenomen wordt dat de voornaamste gebruikersgroepen studenten en bewoners zijn. Werknemers en bezoekers zijn eerder in de minderheid.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage