•  

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

  • Datum: 13/04/2016

De wegenspecialisatie (1995) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet meer werkbaar om een multimodaal stedelijk vervoerssysteem uit te bouwen: tot die conclusie kwam de doorlichting van Timenco. Praktijkmensen uit de mobiliteit wisten al langer dat de los van elkaar uitgetekende netwerken en normen in de praktijk leiden tot onmogelijke opgaven van ruimteverdeling op straat. Daar lijden alle vervoerwijzen en alle netwerken onder, en ook de kwaliteit van de openbare ruimte.

Timenco werkte een voorstel voor een nieuwe multimodale specialisatie uit. Kern zijn vijf kaarten die structurerende netwerkassen bepalen voor auto, openbaar vervoer, stappen, trappen en zwaar vervoer. Via een intensief proces met expertateliers zijn die netwerken zo uitgetekend dat ze performant zijn, goed met elkaar gearticuleerd, leesbaar en realistisch te verwezenlijken in de openbare ruimte. Een aanvullende matrix vertaalt dit in principes voor weginrichting en wegbeheer in de vorm van een toolbox. Het geheel spoort met de ruimtelijke visie van het ontwerp Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en werd bijgestuurd door breedtetoetsen (GIS) en simulaties (gewestelijk multimodaal model).

Een hoofddoelstelling is leefwijken creƫren, ruime verkeersluwe bedrijfsgebieden waar de openbare ruimte wordt versterkt en het circulatieplan stappers, trappers en openbaar vervoer zal bevoordelen. Het geheel is een operationeel toekomstbeeld naar 2025 toe, dat een nieuwe koers kan inzetten en de sluitsteen worden van het uit te werken Gewestelijk Mobiliteitsplan.

Meer informatie? Mail Dirk Dufour

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage