•  

MOBER MexicoNatie Zwijndrecht

MOBER MexicoNatie Zwijndrecht

  • Datum: 26/03/2015

Timenco werd door architectenbureau Abetec aangesproken om een mobiliteitseffectenrapportage (MOBER) uit te voeren voor een industriële nieuwbouw voor MexicoNatie in het Antwerps havengebied op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht. Het betreft een project van meer dan 20.000 m² voor de omslag van bulkgoederen.

Binnen de aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning is het noodzakelijk om een Mobiliteits-Effecten Rapport (MOBER) op te stellen. Hierin worden de mobiliteitskenmerken van de site, de verkeersimpact van de activiteiten en mogelijke milderende maatregelen van het bouwproject uitgewerkt.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage