•  

Mobiliteitsplan Ravels: Verkenningsfase

Mobiliteitsplan Ravels: Verkenningsfase

  • Datum: 28/04/2017

De sneltoets die wij uitvoerden bracht aan het licht dat het mobiliteitsplan best kan worden verbreed en verdiept. Een aantal thema’s ontbraken of waren nog onvoldoende uitgewerkt in het huidig mobiliteitsplan. In de verkenningsfase wordt onder meer vastgelegd welk soort onderzoek nodig is. Timenco pakt dit weldoordacht aan. We vertrekken vanuit beleidsvragen waarop de beleidsmakers een antwoord dienen te hebben om beleidskeuzes te maken. Vanuit deze vragen bekijken we welk soort onderzoek het slimste is. Soms volstaat kwalitatief onderzoek, soms is meer kwantitatief onderzoek noodzakelijk. Samen met de gemeente werken we ook het proces uit: Wie moet er wanneer mee aan tafel, wat kunnen we gelijktijdig doen, wat is de finaliteit van iedere stap.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage