•  

Evere en Molenbeek engageren zich voor de fiets

Evere en Molenbeek engageren zich voor de fiets

  • Datum: 02/03/2015

Het gemeentelijk fietsbeleid evalueren en een integraal fietsactieplan maken: belangrijke stappen voor een gemeente om de fiets een structurele plaats te geven in het lokaal beleid. Pas begeleidde Timenco nog Evere en Molenbeek bij dit hele proces. In beide gemeenten engageerden de schepenen zich persoonlijk om met ambtenaren en fietsers een Bypadaudit uit te voeren, op de fiets de situatie te evalueren en een haalbaar actieplan uit te werken. Ze scherpten hun visie aan op het lokaal fietsnetwerk, vertaald in concrete maatregelen op fietsroutes en rond fietsparkeren. Ook partnerschappen en promotieacties maken deel uit van het maatregelenpakket. Samen met Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Agatha-Berchem staat de teller nu op tien van de negentien Brusselse gemeenten met een lokaal fietsplan.

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage