•  

Een deelfietsensysteem in Hasselt en Genk?

Een deelfietsensysteem in Hasselt en Genk?

  • Datum: 29/11/2016

Hasselt en Genk willen graag weten of een deelfietsensysteem mogelijk is in de bi-pool. Wij voeren daarom een project uit waarin we de situatie in beide steden beoordelen en de potentie voor een deelfietsensysteem beschrijven. Op basis van onze kennis over bestaande deelfietssystemen kijken we ook welk soort systeem het meest geschikt en kansrijk is. Nadat we hierover overeenstemming bereikt hebben, werken we het meest kansrijke systeem verder uit. Dat wil zeggen dat we bepalen op welke locaties deelfietsen-stations geplaatst moeten worden, hoeveel gebruik mogelijk is en wat daarvan de kosten zijn. De gemeenten kunnen hier verder mee aan de slag om te besluiten of ze dit systeem daadwerkelijk willen invoeren en hoe het gefinancierd kan worden. Dit kan door de gemeenten zelf, maar ook deels door een prijs te vragen aan gebruikers en/of externe sponsors in ruil voor bijvoorbeeld reclame-mogelijkheden.

Meer informatie? Mail Marjolein de Jong

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage