•  

Coaching gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching gemeenten inzake fietsbeleid

  • Datum: 24/10/2016

Een nieuwe ronde van de coaching van Vlaamse gemeenten op fietsgebied werd in september afgerond. Twintig lokale besturen namen deel: we kozen voor elk van hen een ‘peer’ gemeente waarmee we samen een plaatsbezoek organiseerden. Op basis van een zelf-evaluatie en dit bezoek konden we samen de sterktes en zwaktes van hun fietsbeleid detecteren. We gaven hen adviezen en tips bij thema’s waar ze nood hadden aan begeleiding. Op het slotmoment met alle lokale besturen werd bij 3 gemeenschappelijke thema’s stil gestaan: ‘fietsparkeren’, ‘denken in routes in plaats van in fietspaden’ en ‘integrale benadering’ van fietsbeleid in het totale verkeersbeleid. De wethouder (schepen) van de Nederlandse fietsgemeente Goes kwam toelichting geven bij hun beleid en reikte tips uit. De provincie gaf een woordje uitleg over de rol die zij kan vervullen bij het (lokaal fietsbeleid) en het Fietsberaad brak een lans voor het belang van een aangepast snelheidsbeleid. We menen dat het coachingstraject erg waardevol is geweest en kijken uit naar de concrete stappen die de verschillende lokale besturen nu zetten.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage