Mobiliteitsplan Binche

Mobiliteitsplan Binche

 • Datum: 20/08/2017

Binche heeft een nieuw mobiliteitsplan nodig. Wij gaan ondersteunen bij de totstandkoming van dit plan. We hebben een brede ervaring in het opstellen en evalueren van gemeentelijke mobiliteitsplannen; voor ons blijft dit steeds een mooie uitdaging. Aan dit plan is voor ons een extra mooi aspect dat het na vele Vlaamse gemeenten nu een gemeente in Wallonië betreft. We zien ernaar uit om vaker in heel België aan de slag te gaan.

Meer informatie? Mail Dirk Dufour

 

 

Timenco heeft een nieuwe BYPAD auditor

Timenco heeft een nieuwe BYPAD auditor

 • Datum: 04/08/2017

Vanaf begin juli 2017 heeft Timenco een nieuwe BYPAD auditor. De BYPAD methodiek (BicYcle Policy AuDit, www.bypad.org) is een audit systeem dat gebruikt wordt om de kwaliteit van het fietsbeleid van een stad of gemeente te evalueren en te verbeteren op basis van een internationale erkende methodiek. In bijna 200 steden in 24 verschillende landen is tot nu toe een BYPAD audit uitgevoerd. Hélène Ziane heeft de opleiding tot auditor in Graz (Oostenrijk) succesvol afgerond en is nu lid van het grote netwerk van BYPAD auditors. De opgedane kennis over duurzame vervoerwijzen zal Hélène natuurlijk ook toepassen in onze andere projecten.

Meer informatie? Mail Hélène Ziane

 

 

Fietsen in gemengd verkeer (Fietsberaad)

Fietsen in gemengd verkeer (Fietsberaad)

 • Datum: 17/07/2017

We hebben van het Fietsberaad opdracht gekregen om een verkennende studie uit te voeren naar fietsen in gemengd verkeer. Om de fietsbaarheid van omvangrijke gebieden te vergroten, is fietsvriendelijk gemengd verkeer een zeer interessante maatregel, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied. Tegelijkertijd blijkt het in Vlaanderen geen eenvoudige maatregel te zijn. In deze verkenning gaan we analyseren welke kennis er zoal is over gemengd verkeer, welke weerstanden er bij verschillende partijen leven en welke tools er zijn of gemaakt kunnen worden om het keuzeproces te vereenvoudigen. Welke instrumenten en argumenten kunnen worden ingezet om geloofwaardig gemengd verkeer vaker in te voeren? We kijken daarbij naar Vlaanderen, maar vanzelfsprekend ook naar andere fietslanden en –regio’s.

Meer informatie? Mail Marjolein de Jong

 

 

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer

 • Datum: 04/07/2017

In een eerste verkennende studie werden verschillende concepten verkend voor de mogelijke uitbouw van bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer. Hieruit bleek dat een gezamenlijk, grensoverschrijdend netwerk het meeste kansrijk is. De gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout en Wuustwezel hebben aan Timenco nu gevraagd om dit netwerk te concretiseren. Waar moeten de buslijnen lopen? Welke doelgroepen bedienen zij? Welke dienstregeling is het meest gepast? Wat is de kostprijs? Dit zijn onderzoeksvragen die wij door middel van terreinbezoek, desk-research en via een participatiemoment met stakeholders (potentiële doelgroepen en De Lijn) gaan beantwoorden. Dit project moet een aanzet zijn voor mogelijke concretisering van het begrip basisbereikbaarheid in de streek.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

Maatregelencatalogus fietsbaarheid Luxemburg

Maatregelencatalogus fietsbaarheid Luxemburg

 • Datum: 22/06/2017

Vorig jaar hebben we in Luxemburg fietsbaarheidskaarten en een fietsroutenetwerk ontwikkeld. We deden dit voor het totale wegennet van de samenwerkingsgebieden DICI en Alzettetal. Als vervolg hierop hebben we nu opdracht gekregen om voor die onderdelen van het fietsnetwerk met een slechte score maatregelen voor te stellen. Het gaat hierbij om wegen die alleen voor geoefende fietsers te doen zijn (rood) en om wegen waar je beter maar helemaal niet op de fiets stapt (zwart). Per traject stellen we de eenvoudigst mogelijke maatregel voor om een blauwe score te krijgen. Dit wil zeggen dat de route ook geschikt is voor beginnende fietsers en dat deze voor iedereen een hoger comfort krijgt. De maatregelen worden op kaart en in een tabel gepresenteerd.

Meer informatie? Mail Marjolein de Jong

 

 

Benedicte Swennen

Benedicte Swennen

 • Datum: 07/06/2017

In juni 2017 versterkt Benedicte Swennen het team van Timenco. Benedicte studeerde Germaanse talen en Politieke wetenschappen. Benedicte heeft ervaring in communicatie, projectmanagement en beleidswerk rond duurzame mobiliteit. Eerder werkte Benedicte voor Bond Beter Leefmilieu rond gedragsveranderingscampagnes en voor de European Cyclists’ Federation als beleidsmedewerker stedelijke mobiliteit, netwerkmanager van een internationaal fietsstedennetwerk en manager van Europese projecten. Dankzij deze internationale ervaringen heeft Benedicte een goed zicht op de mobiliteitsproblematiek en op creatieve oplossingen geïnspireerd door een schat aan internationale voorbeelden.

 

 

Spoorwegovergangen Opwijk

Spoorwegovergangen Opwijk

 • Datum: 15/05/2017

De gemeente Opwijk gaf ons opdracht om na te gaan wat de gevolgen zouden zijn van het afsluiten van één of meerdere gelijkgrondse spoorwegovergangen. Op basis van verkeerstellingen konden wij de verschuivingen van de verkeersstromen in kaart brengen. Hieruit bestudeerden wij of er zich capaciteitsproblemen zouden voordoen. Daarnaast voerden we een onderzoek uit naar de gevolgen op het vlak van bereikbaarheid. Bijzondere aandacht ging hierbij naar fietsers en voetgangers. De resultaten van het onderzoek werden vertaald naar een concreet en bruikbaar advies.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

Mobiliteitsplan Ravels: Verkenningsfase

Mobiliteitsplan Ravels: Verkenningsfase

 • Datum: 28/04/2017

De sneltoets die wij uitvoerden bracht aan het licht dat het mobiliteitsplan best kan worden verbreed en verdiept. Een aantal thema’s ontbraken of waren nog onvoldoende uitgewerkt in het huidig mobiliteitsplan. In de verkenningsfase wordt onder meer vastgelegd welk soort onderzoek nodig is. Timenco pakt dit weldoordacht aan. We vertrekken vanuit beleidsvragen waarop de beleidsmakers een antwoord dienen te hebben om beleidskeuzes te maken. Vanuit deze vragen bekijken we welk soort onderzoek het slimste is. Soms volstaat kwalitatief onderzoek, soms is meer kwantitatief onderzoek noodzakelijk. Samen met de gemeente werken we ook het proces uit: Wie moet er wanneer mee aan tafel, wat kunnen we gelijktijdig doen, wat is de finaliteit van iedere stap.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

Gids van de mobiliteit nr. 47

Gids van de mobiliteit nr. 47

 • Datum: 13/04/2017

De Gids van de mobiliteit en de verkeersveiligheid nr 47 is uit. De Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid is de vrucht van samenwerking tussen Brulocalis (de vereniging stad en gemeenten van Brussel) en Brussel Mobiliteit. In dit nummer van de gids staat een uitgebreid artikel over Bypad in Brussel en over het Gewestelijk Mobiliteitsplan. Wij werken aan beide projecten nauw mee. Leuk om onze naam terug te zien in deze publicatie.
Zie hier voor een download van dit nummer.

Meer informatie? Mail Dirk Dufour of Hélène Ziane

 

 

Evaluatie Villo! en Fietspunten Brussel

Evaluatie Villo! en Fietspunten Brussel

 • Datum: 30/03/2017

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben het fietsdeelsysteem Villo! en de Fietspunten met stallingen en herstellingen al een lange staat van dienst. Om de dienstverlening verder te kunnen verbeteren heeft Brussel Mobiliteit ons opdracht verleend voor een evaluatie aan de hand van een klanttevredenheidsonderzoek. Voor Villo! deden wij dat al eerder in 2012, voor de Fietspunten bij de vier grote Brusselse treinstations Noord, Centraal, Zuid en Luxemburg gebeurt het nu voor de eerste keer.

Meer informatie? Mail helene@timenco.be

 

 

Fietsoversteken N10 Heist-op-den-Berg

Fietsoversteken N10 Heist-op-den-Berg

 • Datum: 13/03/2017

De gemeente Heist-op-den-Berg gaat op een gedeelte van N10 (tussen N15 en Schoorstraat) vrijliggende fietspaden voorzien om de veiligheid en comfort van de fietser te verbeteren. Daarnaast wenst de gemeente ook de barrièrewerking van N10 te verminderen voor de fietsers. Verschillende routes kruisen deze as en de vraag is hoe deze moeten worden vormgegeven. Timenco identificeert mogelijke routes en beoordeelt deze routes op basis van de 5 hoofdeisen van een kwalitatief fietsroutenetwerk. We bepalen de meest aangewezen route per relatie en stellen principes op voor veilige en comfortabele kruisingen. Daarnaast formuleren we verbetervoorstellen voor deze routes. Hierbij leggen we de nadruk op maatregelen die op korte en middellange termijn kunnen worden gerealiseerd. De aanleg van vrijliggende fietspaden op N10 geeft met andere woorden een impuls voor heel het gebied (en niet enkel op N10).

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

Herentals Augustijnen-/België-/Olympiadelaan

Herentals Augustijnen-/België-/Olympiadelaan

 • Datum: 02/03/2017

De stad Herentals gaat de fietspaden, trottoirs en de parkeerstroken op de as Augustijnenlaan, Belgiëlaan en Olympiadelaan een flinke opknapbeurt geven. Op en nabij deze as zijn een groot aantal ruimtelijke en infrastructurele projecten gepland. De stad wil weten of er hiermee nu reeds rekening kan worden gehouden. Timenco onderzoekt de mogelijke impact van deze projecten op het ontwerp. We brengen daarnaast ook de verschillende netwerken in kaart (voetgangers, fiets, openbaar vervoer en autonetwerk). We stellen vervolgens concepten op voor de kruising van deze netwerken met deze as.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

Good Move – nieuw mobiliteitsplan Brussel

Good Move – nieuw mobiliteitsplan Brussel

 • Datum: 27/02/2017

Good Move – samen slim mobiel. Onder die naam maakt Het Brussels Gewest een nieuw mobiliteitsplan op voor 2018-2028. Timenco is hiermee al sinds oktober aan de slag, in een consortium van experts in mobiliteit, participatie en communicatie. Het wordt een dynamisch en participatief proces. In een verkenningsronde namen al meer dan 200 mensen deel aan workshops met een breed spectrum aan actoren en stakeholders. Tegelijk lichtten we strategische visies door van het Gewest en stakeholders, vonden we inspiratie bij internationale benchmarkingsteden en keken we naar kerndata voor meer inzicht in de mobiliteit nu en straks. De verwachtingen zijn nu scherp gesteld, de input ligt klaar: tijd om de strategische oriëntaties vorm te geven. In april wordt daarrond een GM100 opgezet, een breed forum dat zich over de grote keuzes zal buigen. Tegen einde 2017 moet een helder, wervend en krachtdadig plan voorliggen. En tegelijk moet een veelzijdige dynamiek op gang gebracht zijn zodat iedereen gaat samenwerken om ‘samen slim mobiel’ te worden. Volg Good Move op goodmove.brussels


Meer informatie? Mail Dirk Dufour

 

 

Herwaardering centrum Anderlecht

Herwaardering centrum Anderlecht

 • Datum: 15/02/2017

Samen met ERU, Studio d'urbanisme Jean-Pierre Majot, en AUGEO werkt Timenco aan het opstellen van een plan voor de herwaardering van Anderlecht centrum. Onze rol is om de ontwerpers te ondersteunen op het vlak van mobiliteit. Een heel complexe maar interessante uitdaging: een zoektocht naar een gezond evenwicht tussen bereikbaarheid en verblijfskwaliteit, en een zoektocht naar de juiste ruimteverdeling tussen de verschillende modi (metro, tram, bus, gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers).

Meer informatie? Mail Dirk Dufour

 

 

Parkeerbeleidsplan Kortenberg

Parkeerbeleidsplan Kortenberg

 • Datum: 31/01/2017

We leggen momenteel de laatste hand aan het parkeerbeleidsplan van de gemeente Kortenberg. Het parkeerbeleidsplan vertrekt vanuit een groot aantal concrete vragen waar de gemeente mee zat. Deze vragen handelden zowel op de inrichting van parkings, de aanpassing van parkeerregimes als de invoering van parkeerrestricties. Het parkeerbeleidsplan bestaat bijgevolg uit 2 luiken:
• het parkeerbeleidsplan waarin de visie en strategie worden beschreven
• een detaillering met onderzoeken en adviezen over concrete problemen, gaande van inrichting, evaluatie van blauwe zones tot de invoering van bewonersparkeren

Bij het opstellen van het parkeerbeleidsplan werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens. Enkel waar bijkomende gegevens noodzakelijk waren, werden gerichte metingen uitgevoerd.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

Sneltoets mobiliteitsplan Ravels

Sneltoets mobiliteitsplan Ravels

 • Datum: 16/01/2017

Timenco heeft de opdracht gekregen om voor de gemeente Ravels een sneltoets uit te voeren. We stellen hiervoor een discussienota op als hulpmiddel om vragen 1 en 2 van het sneltoetsformulier te beantwoorden. De eerste vraag die gesteld dient te worden is of de GBC nog achter de geest staat van het mobiliteitsplan staat. Daarvoor worden per thema de kernpunten van het huidig mobiliteitsplan opgesomd in de discussienota. Om vraag 2 te beantwoorden stellen we een tabel op met een screening of de aanwezige thema’s voldoende zijn uitgewerkt (toetsing op diepgang) en of alle relevante thema’s aan bod komen (toetsing op volledigheid).
Het invullen van het sneltoetsformulier gebeurt door de GBC aan de hand van deze discussienota.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

Een deelfietsensysteem in Hasselt en Genk?

Een deelfietsensysteem in Hasselt en Genk?

 • Datum: 29/11/2016

Hasselt en Genk willen graag weten of een deelfietsensysteem mogelijk is in de bi-pool. Wij voeren daarom een project uit waarin we de situatie in beide steden beoordelen en de potentie voor een deelfietsensysteem beschrijven. Op basis van onze kennis over bestaande deelfietssystemen kijken we ook welk soort systeem het meest geschikt en kansrijk is. Nadat we hierover overeenstemming bereikt hebben, werken we het meest kansrijke systeem verder uit. Dat wil zeggen dat we bepalen op welke locaties deelfietsen-stations geplaatst moeten worden, hoeveel gebruik mogelijk is en wat daarvan de kosten zijn. De gemeenten kunnen hier verder mee aan de slag om te besluiten of ze dit systeem daadwerkelijk willen invoeren en hoe het gefinancierd kan worden. Dit kan door de gemeenten zelf, maar ook deels door een prijs te vragen aan gebruikers en/of externe sponsors in ruil voor bijvoorbeeld reclame-mogelijkheden.

Meer informatie? Mail Marjolein de Jong

 

 

Verkeerscirculatie en parkeerplan Opwijk

Verkeerscirculatie en parkeerplan Opwijk

 • Datum: 09/11/2016

In een interactief proces werken we aan een nieuw plan voor Opwijk. De eerste ronde van participatie leverde een schat aan informatie op het vlak van perceptie van de problemen. Samen met een parkeertelling en verscheidene terreinbezoeken, gaf dit ons een stevig inzicht in de problematiek. We werkten enkele concepten en scenario’s uit en legden deze tijdens de tweede ronde van participatieavonden voor aan de bevolking, handelaars, onderwijsinstellingen, etc. Het doel was enerzijds om onvolkomenheden weg te werken en anderzijds om na te gaan in welke mate de oplossingsrichtingen een draagvlak hadden. Nu gaan we de nodige correcties maken en de concepten en het scenario verder uitwerken.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

Coaching gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching gemeenten inzake fietsbeleid

 • Datum: 24/10/2016

Een nieuwe ronde van de coaching van Vlaamse gemeenten op fietsgebied werd in september afgerond. Twintig lokale besturen namen deel: we kozen voor elk van hen een ‘peer’ gemeente waarmee we samen een plaatsbezoek organiseerden. Op basis van een zelf-evaluatie en dit bezoek konden we samen de sterktes en zwaktes van hun fietsbeleid detecteren. We gaven hen adviezen en tips bij thema’s waar ze nood hadden aan begeleiding. Op het slotmoment met alle lokale besturen werd bij 3 gemeenschappelijke thema’s stil gestaan: ‘fietsparkeren’, ‘denken in routes in plaats van in fietspaden’ en ‘integrale benadering’ van fietsbeleid in het totale verkeersbeleid. De wethouder (schepen) van de Nederlandse fietsgemeente Goes kwam toelichting geven bij hun beleid en reikte tips uit. De provincie gaf een woordje uitleg over de rol die zij kan vervullen bij het (lokaal fietsbeleid) en het Fietsberaad brak een lans voor het belang van een aangepast snelheidsbeleid. We menen dat het coachingstraject erg waardevol is geweest en kijken uit naar de concrete stappen die de verschillende lokale besturen nu zetten.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

GMP: een nieuwe adem voor Brussel

GMP: een nieuwe adem voor Brussel

 • Datum: 17/10/2016

Zoals iedereen weet, kampt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al jaren met stevige mobiliteitsuitdagingen. Brussel Mobiliteit doet beroep op het consortium Smarteam, met mobiliteitsdeskundigen zoals Timenco en experts in communicatie en participatie, om een nieuw élan te geven aan het Brusselse mobiliteitsbeleid. Onze opdracht: samen met alle sleutelactoren van de mobiliteit (de 19 gemeenten, de federale overheid en de Vlaamse en Waalse gewesten, de openbaarvervoeraanbieders, de socio-economische actoren, het middenveld…) en met de bevolking gestalte geven aan een mobiliteitsagenda voor Brussel met concrete en realistische maatregelen naar 2025 toe. Het startschot wordt gegeven in november met een workshop: de lokale besturen kunnen er best practices delen inzake mobiliteitsbeleid en inrichting van de openbare ruimte. Het eindresultaat moet worden goedgekeurd einde 2018, na een openbaar onderzoek.

Meer informatie? Mail Dirk Dufour

 

 

Collectief vervoer van doelgroepen

Collectief vervoer van doelgroepen

 • Datum: 21/09/2016

Timenco heeft in Brasschaat, Brecht, Kalmthout en Wuustwezel het collectief vervoer van doelgroepen in kaart gebracht. Het gaat over vervoer van personen met een handicap, schoolvervoer, bedrijfsvervoer en vervoer naar zorginstellingen. We hebben gekeken of we door het openstellen voor andere doelgroepen extra reizigers zouden kunnen aantrekken. Dit is echter niet evident omwille van de kenmerken van de huidige diensten: beperkte frequentie en een stervormige structuur van de trajecten (telkens naar 1 bestemming). Doordat een deel van het vervoer uitbesteed is, is de uitbouw van een gezamenlijke vloot voor een beperkt aantal organisaties zinvol. Timenco is nu bezig met het uittekenen van een bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoernetwerk, gebaseerd op het buurtbusprincipe met een spitsnet en een dalnet.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

Hélène Ziane

Hélène Ziane

 • Datum: 06/09/2016

Sinds 1 september 2016 is Hélène Ziane begonnen bij Timenco. Hélène studeerde onder andere geografie met een specialisatie in Urban Studies (4CITIES). Tijdens deze master ging ze stedelijke ontwikkeling en mobiliteit bestuderen in Brussel, Wenen, Kopenhagen en Madrid, in het bijzonder fietsbeleid. Ze voerde onder meer een vergelijkende analyse uit van het fietsbeleid in Kopenhagen en Brussel. Na een master-na-master in management en een stage in internationale handel, keerde ze terug naar haar eerste passie: mobiliteit. Hélène is sterk in dataverzameling, gegevensanalyse en rapportage, en is vertrouwd met SPSS.

 

 

Parkeerbeleidsplan Kortenberg

Parkeerbeleidsplan Kortenberg

 • Datum: 28/07/2016

De gemeente Kortenberg heeft ons opdracht verleend om een parkeerbeleidsplan op te stellen. Het betreft het optimaliseren van bestaande parkings: efficiënt ruimtegebruik, veilige in- en uitritten, veilige voetgangersroutes etc. Daarnaast het verbeteren van het parkeren in sommige winkel- en woonstraten: invoering, verruiming of beperking van blauwe zones; organisatie van bewonersparkeren. Ook beoordelen we de organisatie van het parkeren in de stationsomgeving en bij sommige scholen. Op basis van deze beoordelingen doen we voorstellen voor meer algemene beleidslijnen rond parkeren van auto’s in de kern van Kortenberg. Parallel daaraan ontwikkelen we een monitoringstrategie om te voorzien in voldoende fietsparkeerplaatsen.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

Fietsbaarheidsanalyse Luxemburg

Fietsbaarheidsanalyse Luxemburg

 • Datum: 28/06/2016

In de stad Luxemburg en omliggende gemeenten zit het fietsen duidelijk in de lift. Dat vraagt om een groter aanbod aan veilige en aangename functionele fietsroutes. Timenco/Ligtermoet & Partners voeren momenteel een fietsbaarheidsanalyse uit voor de stad Luxemburg, het Alzettetal en de zuidelijke gemeentes. De fietsbaarheidskaarten geven aan waar veilig en comfortabel gefietst kan worden, waar je toch al wat ervaring moet hebben en welke gedeeltes van het wegennet risicovol zijn. Daarnaast ontwikkelen we een functioneel routenetwerk dat ook op fietsbaarheid wordt beoordeeld. De fietsbaarheidskaarten en routenetwerken zijn een bruikbaar hulpmiddel voor inwoners om – vaker –de fiets te nemen voor functionele verplaatsingen. Voor beleidsmakers en wegbeheerders geven ze waardevolle informatie over de huidige kwaliteit en gewenste verbeteringen. We voeren het project uit in nauwe samenwerking met het ministerie voor Infrastructuur (afdeling zachte mobiliteit), de regionale samenwerkingsverbanden, de afzonderlijke gemeentes en de Luxemburgse fietsersbond (LVI).

Meer informatie? Mail Marjolein de Jong

 

 

Fietsactieplan Brusselse gemeenten

Fietsactieplan Brusselse gemeenten

 • Datum: 26/05/2016

De zes resterende Brusselse gemeenten starten met de opmaak van een fietsactieplan, en Timenco begeleidt ze daarbij samen met ProVelo. Oudergem, Ukkel, Etterbeek, Vorst, Sint-Joost-ten-Node en Koekelberg maken zo het rijtje vol. Met een werkgroep van schepenen, ambtenaren (mobiliteit, werken, stedenbouw, openbare ruimte, politie) en fietsers houden we eerst het huidige fietsbeleid kritisch tegen het licht. De Bypadaudit blijkt daarbij nog steeds een ijzersterke aanpak om wat de gemeente doet te toetsen aan de ‘best practices’ en vooral om helder te krijgen wat integraal fietsbeleid inhoudt. En samen fietsend de straat op gaan is ook bijzonder leerrijk. De vastgestelde verbeterpunten gebruiken we dan als springplank naar ambities en een actieplan met concrete maatregelen. Het Gewest financierde zo de opmaak van 19 fietsplannen over een periode van 5 jaar. En voor de uitvoering liggen jaarlijks subsidies klaar voor een pakket maatregelen, gaande van fietsinfrastructuur en fietsparkeren tot bewegwijzering en stadsmeubilair.

Meer informatie? Mail Dirk Dufour

 

 

Schoolomgevingen Wevelgem

Schoolomgevingen Wevelgem

 • Datum: 28/04/2016

Via proefopstellingen probeert de gemeente Wevelgem het verkeer in de buurt van de school veiliger te maken. Schoolstraten, zoen & reis, alternatieve ontsluitingen routes voor kinderen die met de auto worden gebracht zijn enkele ingrediënten. Na een proefperiode van 6 maanden evalueert de gemeente samen met de bewoners en de scholen. Uit de evaluatie van 4 schoolomgevingen bleken de resultaten niet voor iedereen even bevredigend te zijn. Daarom schakelen zij nu Timenco in om deze 4 proefopstellingen kritisch te bekijken. Wij doen dit door tijdens het begin of einde van de schooltijd het gedrag te observeren. Hieruit moeten creatieve voorstellen vloeien om de situatie te verbeteren. We kijken zowel naar oplossingen op korte termijn (realisatie voor aanvang nieuw schooljaar) als naar lange termijnoplossingen.

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

 • Datum: 13/04/2016

De wegenspecialisatie (1995) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet meer werkbaar om een multimodaal stedelijk vervoerssysteem uit te bouwen: tot die conclusie kwam de doorlichting van Timenco. Praktijkmensen uit de mobiliteit wisten al langer dat de los van elkaar uitgetekende netwerken en normen in de praktijk leiden tot onmogelijke opgaven van ruimteverdeling op straat. Daar lijden alle vervoerwijzen en alle netwerken onder, en ook de kwaliteit van de openbare ruimte.

Timenco werkte een voorstel voor een nieuwe multimodale specialisatie uit. Kern zijn vijf kaarten die structurerende netwerkassen bepalen voor auto, openbaar vervoer, stappen, trappen en zwaar vervoer. Via een intensief proces met expertateliers zijn die netwerken zo uitgetekend dat ze performant zijn, goed met elkaar gearticuleerd, leesbaar en realistisch te verwezenlijken in de openbare ruimte. Een aanvullende matrix vertaalt dit in principes voor weginrichting en wegbeheer in de vorm van een toolbox. Het geheel spoort met de ruimtelijke visie van het ontwerp Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en werd bijgestuurd door breedtetoetsen (GIS) en simulaties (gewestelijk multimodaal model).

Een hoofddoelstelling is leefwijken creëren, ruime verkeersluwe bedrijfsgebieden waar de openbare ruimte wordt versterkt en het circulatieplan stappers, trappers en openbaar vervoer zal bevoordelen. Het geheel is een operationeel toekomstbeeld naar 2025 toe, dat een nieuwe koers kan inzetten en de sluitsteen worden van het uit te werken Gewestelijk Mobiliteitsplan.

Meer informatie? Mail Dirk Dufour

 

 

Schéma Régional de Mobilité (SRM)

Schéma Régional de Mobilité (SRM)

 • Datum: 30/03/2016

Wallonië heeft zijn gewestelijk mobiliteitsplan klaar (nog goed te keuren). Timenco en Transitec leidden het consortium dat het plan uitwerkte en het complexe proces over drie jaar aanstuurde. Het SRM omvat een doorlichting van trends en beleid, een strategische visie en doelstellingen naar 2030 toe en een uitgebreide agenda van acties en maatregelen, zowel voor personenvervoer als goederenvervoer. Die bestrijken vier domeinen: (1) besturen (gouvernance), (2) de vraag beheersen, (3) transversale en multimodale mobiliteit, (4) auto-alternatieven ontwikkelen om de groeiende mobiliteitsvraag op te vangen. Het steunt op een uitvoerig co-constructieproces in thematische werkgroepen. Een brede consultatieronde van maatschappelijke stakeholders leverde stof voor verdere verfijningen. Vooral bleek er geestdrift en een duidelijke behoefte aan dit globale, overkoepelende instrument in het bijzonder versnipperde landschap van actoren en belangen. Inhoudelijk spitste Timenco zich toe op de uitwerking van concrete netwerkprincipes voor de herstructurering van het TEC-aanbod. Die werden getoetst en aangescherpt via workshops met de vijf TECs en SRWT, die intussen daarmee al aan de slag zijn. Het ontwerp SRM ligt nu bij de gewestregering.


Meer informatie? Mail Dirk Dufour

 

 

Mober T2-Campus Genk

Mober T2-Campus Genk

 • Datum: 10/03/2016

Genk is bezig met het ontwikkelen van een nieuw opleidingscentrum: de T2-Campus. Timenco is gevraagd om een MOBER uit te voeren om de mobiliteitseffecten in kaart te brengen. De T2-campus heeft een oppervlakte van 4,2 ha en zal scholing, opleiding en dienstverlening aanbieden voor leerlingen in het secundair onderwijs en volwassenen tijdens hun beroepsloopbaan. Als locatie voor de campus is de voormalige mijnsite Waterschei in Genk gekozen waar momenteel het Thorpark wordt ontwikkeld. Doel is om een hoogwaardige omgeving te realiseren op gebied van architectuur en omgevingsaanleg en zorg te dragen voor een duurzaam parkbeheer.

Meer informatie? Mail Sara van Boeckhout

 

 

VSV Coaching lokaal fietsbeleid

VSV Coaching lokaal fietsbeleid

 • Datum: 26/02/2016

Op 9 maart vindt in de gebouwen van de VSV in Mechelen een startvergadering plaats met 20 Vlaamse gemeenten : Timenco zal hen in de komende maanden begeleiden om hun lokaal fietsbeleid uit te zetten en te versterken via een combinatie van peerbenadering – leren uit elkaars successen en moeilijkheden – en individueel maatwerk, met onder andere een kritische zelfevaluatie, een terreinbezoek en een coachingsessie, allemaal ter plaatse in elke gemeente met schepenen en ambtenaren. Daarbij houden we de publicatie Sterk Fietsbeleid (Fietsberaad), waarvan we mede-auteur zijn, in het achterhoofd en kunnen we ook terugvallen op onze brede ervaring : fietsbeleid op gemeentelijk vlak is niet voor niets één van onze stokpaardjes. Een opdracht om in het oog te houden !

Meer informatie? Mail Stijn Derkinderen

 

 

BYPAD audits en fietsactieplannen

BYPAD audits en fietsactieplannen

 • Datum: 02/02/2016

Timenco start in 2016 weer met de begeleiding van de Brusselse gemeenten voor een BYPAD fietsaudit en de opmaak van een fietsactieplan. Een eerste lichting van 6 Brusselse gemeenten werd in 2012-2013 daarbij reeds bijgestaan, de eerste die ingingen op de oproep van het Brussels Gewest. Voor 2014 namen de volgende gemeenten deel: Sint-Jans-Molenbeek, Evere, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Pieters-Woluwe. In deze nieuwe lichting volgen Sint-Lambrechts-Woluwe, Elsene en Ganshoren. Na afloop van deze ronde BYPADs zullen in totaal 13 van de 19 gemeenten een fietsactieplan ter beschikking hebben. De eerste fase van het project is de uitvoering van de fietsaudit BYPAD waarbij de gebruikers, de bestuurders en de administratie samen instaan voor de evaluatie van het huidige fietsbeleid. In een tweede fase zal voor elke gemeente een fietsbeleidsplan uitgewerkt worden. Wij werken hiervoor opnieuw samen met ProVelo.

Meer informatie? Mail Dirk Dufour

 

 

Scenario-evaluatie Terhulpensesteenweg

Scenario-evaluatie Terhulpensesteenweg

 • Datum: 15/01/2016

Timenco evalueerde scenario’s voor de heraanleg van de as Terhulpensesteenweg-Delleurlaan-Solvaylaan. Een belangrijke grootstedelijke verkeersas, die ook door de kern van Bosvoorde loopt en waarlangs ook scholen, kinderopvang, woningen, bedrijven en een station liggen. De heraanleg moet veiligheid en comfort voor fietsers, voetgangers en OV-gebruikers verbeteren, en ook de tram meer voorrang geven. Tegelijk moet het verkeer wel goed blijven lopen en de wijken bereikbaar blijven zonder sluipverkeer. Via microsimulatie evalueerden wij drie ontwerpscenario’s, opgebouwd rond diverse combinaties van rotonde- en VRI-oplossingen op drie complexe kruispunten. Geanimeerde filmpjes maakten duidelijk wat goed en minder goed werkte voor de diverse weggebruikers. Dit vulden we aan met een gedetailleerde kwalitatieve evaluatie van verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. De resultaten leverden tal van verhelderende inzichten aan, waarmee het Gewest aan de slag kan voor een definitief ontwerp.

Meer informatie? Mail Dirk Dufour

 

 

Timenco stelt “Sterk Fietsbeleid” voor

Timenco stelt “Sterk Fietsbeleid” voor

 • Datum: 10/12/2015

Vandaag 10 december, stelt Fietsberaad Vlaanderen de publicatie ‘Sterk fietsbeleid: handboek voor lokale actie’ voor in De Bijloke in Gent. Timenco schreef dit handboek, samen met Mobiel21 en in samenspraak met een brede waaier aan stakeholders. Met dit handboek ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen de ontwikkeling van een beleid dat méér mensen op de fiets wil. Inzetten op de fiets vraagt om duidelijke argumenten en keuzes. Op die manier kan het aandeel van de fiets in de modal split omhoog. In Sterk Fietsbeleid krijgen (mobiliteits)ambtenaren, maar ook organisaties, handelaars en schooldirecteuren inspiratie voor die lokale, overtuigende en soms ook gedurfde acties. Wat werkt er en hoe pakt u het aan? Sterk Fietsbeleid is een handboek met voor ieder wat wils: van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden. Hét instrument voor iedere fietsprofessional. Bent u geïnteresseerd in een exemplaar? Vlaamse gemeenten krijgen een exemplaar toegestuurd, maar u kunt het handboek binnenkort ook via de site van Fietsberaad bestellen. Zie ook:http://www.fietsberaad.be/Agenda/Paginas/Sterk-Fietsbeleid.aspx

Meer informatie? Marjolein de Jong

 

 

Mobiliteitsplan Kalmthout

Mobiliteitsplan Kalmthout

 • Datum: 30/11/2015

Het mobiliteitsplan van de gemeente Kalmthout gaat al mee sinds 2001. De gemeente heeft Timenco aangesteld om na te gaan of dit plan nog beantwoord aan de uitdagingen die zich vandaag stellen en of er eventuele aanpassingen nodig zijn. Om te bepalen of de inhoud aan de hedendaagse thema’s aansluit, gaan we kijken of alle relevante thema’s aan bod komen en of deze de nodige diepgang hebben. Onze ervaring op het vlak van mobiliteitsplannen is hiervoor een plus en gebruiken we daarbij als inspiratiebron. Het resultaat van deze evaluatie is een beslissing over het mobiliteitsplan: in welke richting zal dit worden geactualiseerd, verbreed of verdiept worden of compleet vernieuwd dan wel bevestigd. Voor Timenco is het belangrijk dat het mobiliteitsplan een echt werkinstrument is dat in de praktijk wordt in- en omgezet.

 

 

Wijkcirculatieplannen Mortsel

Wijkcirculatieplannen Mortsel

 • Datum: 30/10/2015

De stad Mortsel heeft Timenco de opdracht gegeven om wijkcirculatieplannen op te stellen voor al haar wijken. De studie zal worden gevoed door gerichte verkeersonderzoeken (H/B onderzoek, beschikbare snelheidsmetingen, beschikbare doorsnedetellingen, …) op maat van elke wijk. De resultaten daarvan worden vervolgens gestructureerd opgelijst waarbij we het onderscheid maken tussen essentiële knelpunten en lokale problemen. We halen onze gegevens niet enkel uit onderzoek, maar gaan met een doordacht participatietraject ook te rade bij de bevolking bij het opstellen van een gestructureerde lijst met problemen, bij het filteren van de kernproblemen en bij het zoeken naar een draagvlak voor oplossingen.

 

 

Mobiscans Limburg

Mobiscans Limburg

 • Datum: 14/10/2015

De provincie Limburg heeft een raamcontract afgesloten met Timenco voor het uitvoeren van mobiscans gedurende de volgende twee jaar. Bedrijven kunnen aan de provincie een mobiscan aanvragen: hier wordt dan de locatie van het bedrijf en de bereikbaarheid ervan onder de loep genomen. Vervolgens wordt het personeelsbestand grondig bekeken: waar wonen zij en welke alternatieve mogelijkheden bestaan er om het bedrijf te bereiken? Kan het bedrijf door slimme ingrepen alternatieve vervoerswijzen stimuleren, of kan er zelfs op het niveau van een bedrijventerrein aan overkoepelende maatregelen gedacht worden? Timenco verzorgt de analyse van de ter beschikking staande gegevens en geeft aanbevelingen.

 

 

Hendrik Kuypersstraat te Mortsel

Hendrik Kuypersstraat te Mortsel

 • Datum: 30/09/2015

De Hendrik Kuypersstraat in Mortsel heeft een strategische ligging: ze is erg belangrijk als toegangsweg naar Agfa Gevaert, één van de grote industriebedrijven in Mortsel, maar biedt ook een snelle sluipverbinding richting Deurne en Berchem. De stad wil graag meer informatie over welke routes het gemotoriseerde verkeer neemt en hoe de verhouding lokaal verkeer/doorgaand verkeer ligt. Hiervoor stelde Timenco een slimme combinatie van kruispunttellingen en herkomst/bestemmingstellingen voor. De analyse van deze resultaten zullen de stad meer inzicht bieden in hoe de straat gebruikt wordt. Dat zal weer een verdere rol spelen in het uitwerken van de wijkcirculatieplannen te Mortsel, een op stapel staand project.

 

 

Lokaal openbaar vervoer in Brasschaat en Brecht

Lokaal openbaar vervoer in Brasschaat en Brecht

 • Datum: 07/09/2015

Hoe kunnen gemeenten lokaal openbaar vervoer zo efficiënt mogelijk organiseren? Die kwestie gaat Timenco onderzoeken voor de buurgemeenten Brasschaat en Brecht. Behalve de reguliere buslijnen, rijden er in beide gemeenten nu al heel wat bussen rond (buurtbus, minder mobielencentrale, schoolvervoer, vervoer door het OCMW, bedrijfsvervoer, vervoer in het kader van sociale tewerkstelling…). Maar die zijn telkens voorbehouden aan een specifieke doelgroep. Zo wordt er vermoedelijk nogal wat parallel gereden. Timenco gaat dit vervoer inventariseren en zoeken naar manier om de middelen (voertuigen en personeel) efficiënter en optimaal in te zetten. Samenwerken dus, om met dezelfde middelen beter openbaar vervoer aan te bieden.

 

 

Mobiliteitspartner bij herinrichtingsprojecten

Mobiliteitspartner bij herinrichtingsprojecten

 • Datum: 24/08/2015

Timenco wordt vaak als mobiliteitspartner meegenomen bij grote herinrichtingsprojecten. We staan ingenieurs en (landschaps)architecten bij om de juiste keuzes te maken. In Waterloo wil de gemeente meerdere, in elkaars buurt gelegen voorzieningen (sporthal, school, bejaardentehuis,…) omvormen tot een echte campus (campus Argenteuil). Het bureau Skope ging hiervoor in zee met Timenco: de herinrichting vraagt immers de uitwerking van solide mobiliteitsoplossingen. Ook in Sint-Joost-ten-Node werkte Timenco met Skope samen: hier ging het om de heraanleg van de straten in een bepaalde wijk, tegelijkertijd werd ook de verkeerscirculatie herbekeken. Timenco leverde hiervoor een afwegingskader en bijhorende analyse aan.

 

 

Timenco begeleidt eerste workshop Vlaams Fietsberaad

Timenco begeleidt eerste workshop Vlaams Fietsberaad

 • Datum: 17/08/2015

Op 18 mei 2015 organiseerde het Fietsberaad zijn eerste workshop, met als onderwerp ‘Fietsstraten’. Zo’n 25 personen van ongeveer 15 steden en gemeenten kwamen naar Brussel om meer te horen. Bij de voorstelronde lieten zij weten zich voornamelijk af te vragen wanneer een fietsstraat wél en wanneer níet een goede mogelijkheid is. In het verlengde daarvan stelde men de vraag hóe de (toekomstige) fietsstraat het beste in te richten is.
We begeleidden de workshop samen met ons Nederlandse zusterbedrijf Ligtermoet & Partners. Vlaamse fietsstraten werden vergeleken met Nederlandse voorbeelden, wat veel stof tot praten gaf. Met de uitkomsten van de discussie voorziet Fietsberaad binnenkort de publicatie van een folder Fietsstraat.

 

 

Mobiliteitsstudie nieuwbouwproject Schaarbeek

Mobiliteitsstudie nieuwbouwproject Schaarbeek

 • Datum: 04/08/2015

Timenco kreeg de vraag van De Coninck nv voor het opstellen van een mobiliteitsstudie rond een nieuwbouwproject op de hoek van de Aarschotstraat en de Kwatrechtstraat te Schaarbeek, vlakbij het Noordstation. Zowel woningen, commerciële ruimtes als boven- en ondergrondse parkeerruimtes worden daarbij voorzien. In de onmiddellijke omgeving bevindt zich de Brabantstraat, de vijfde meest bezochte winkelas van Brussel: hoge voetgangersaantallen, doorgaand en bestemmingsverkeer en bovendien een hoge parkeervraag. De aanpalende Aarschotstraat huisvest de Brusselse raamprostitutie. Timenco berekende de extra vervoersbewegingen die dit project met zich zal meebrengen, net als de impact van het aangeboden aantal parkeerplaatsen op de wijk. Bovendien konden we vanuit deze kennis suggesties doen naar de toekomst toe over mogelijke veranderingen in het circulatieplan.

 

 

Verkeerskundig advies op locatie: gemeente Berlaar

Verkeerskundig advies op locatie: gemeente Berlaar

 • Datum: 17/07/2015

Timenco werd door de gemeente Berlaar aangesproken om op regelmatige tijdstippen een permanentie te houden in de gemeente. Gerichte vragen, bijvoorbeeld rond het inrichten van fietsoversteken of omleidingen, verkeerskundige beoordeling van de plannen voor de heraanleg van de markt, kunnen zo meteen deskundig beantwoord worden. Ook zijn we zo een aanspreekpunt voor de lokale verantwoordelijken en hebben we snel de juiste mensen rond de tafel. Zo ondersteunen we de mobiliteitsambtenaar bij haar taken. Kortadviezen op maat dus, snel en direct.


 

 

Sterk fietsbeleid. Handboek voor lokale actie

Sterk fietsbeleid. Handboek voor lokale actie

 • Datum: 09/07/2015

Inzetten op de fiets vraagt om duidelijke argumenten en keuzes. Het Fietsberaad Vlaanderen presenteert in december “Sterk fietsbeleid. Handboek voor lokale actie” om gemeentes te ondersteunen bij hun beleid. Timenco heeft samen met Mobiel21 de opdracht gekregen dit handboek te schrijven. In Sterk Fietsbeleid krijgen mobiliteitsambtenaren, maar ook organisaties, handelaars en schooldirecteurs inspiratie voor die lokale, overtuigende en soms ook gedurfde acties. Wat werkt en hoe pakt u het aan? Het handboek is onderverdeeld in vier grote hoofdstukken:
1) Kies voor fietsbeleid
2) Veranker fietsbeleid
3) Nodig uit tot vaker fietsen
4) Focus op locatie
Door de praktische insteek en veel voorbeelden geven we inspiratie en argumentatie voor een sterk fietsbeleid. We bieden voor ieder wat wils: van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden.

 

 

Zandhoven actualiseert het gemeentelijk mobiliteitsplan

Zandhoven actualiseert het gemeentelijk mobiliteitsplan

 • Datum: 25/06/2015

In februari 2015 verklaarde de RMC de sneltoets van de gemeente Zandhoven conform. Aangezien grote strategische projecten op bovenlokaal niveau nog in volle ontwikkeling zijn en de effecten ervan op het lokale wegennet en de mobiliteit in het algemeen nog niet duidelijk zijn, achtte de gemeente de tijd nog niet rijp om haar plan op verregaande wijze te actualiseren via spoor 1 of spoor 2. Met de sneltoets werd de start gegeven voor het actualiseren van het mobiliteitsplan volgens spoor 3. Hierbij wordt de bestaande beleidsvisie bekrachtigd en wordt het actieprogramma aangepast aan de actuele prioriteiten en beschikbare middelen.
De gemeente koos ervoor om een strategische nota op te maken die het mobiliteitsbeleid helder en duidelijk samenvat. Hiermee wil Zandhoven enerzijds haar burgers een toegankelijk document aanreiken waarin de visie verduidelijkt wordt voor de komende jaren en anderzijds een beknopte leidraad formuleren voor het afstemmen van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid met de hogere overheid en externe actoren.
Timenco begeleidde de gemeente bij de opmaak van de sneltoets en kreeg ook de opdracht voor het opstellen van de strategische mobiliteitsnota. Deze nota wordt samen met het geactualiseerde actieprogramma voorgelegd aan de GBC en de RMC.

 

 

Nieuwsbrief Timenco

Nieuwsbrief Timenco

 • Datum: 20/05/2015

Vanaf heden zal Timenco u enkele keren per jaar op de hoogte houden van de projecten binnen het bedrijf. U kan zich daarvoor hier inschrijven. De eerste nieuwsbrief heeft u reeds ontvangen indien u in het verleden contact met ons had.
U kan de nieuwsbrief ook hier bekijken. 

 

Brusselse voetgangersmanagers verkennen Hasselt

Brusselse voetgangersmanagers verkennen Hasselt

 • Datum: 18/05/2015

Na twee jaar fietsopleiding, pakt Timenco nu een zesdaagse opleiding voetgangersmanager aan in Brussel, voor mobiliteitsambtenaren van gemeenten en gewest. In drie thematische modules verdiepen we ons in gedragingen en noden van de voetgangers, netwerken, routes en ontwerp van de openbare ruimte. Inputpresentaties worden afgewisseld met uitgebreide praktijkoefeningen, binnenskamers en op het terrein. En er is ook veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en coproductie. Een bezoek aan Hasselt leverde alvast veel inspiratie en inzichten op, vooral de slimme doorsteken.


 

 

Hauptbahnhof Bern

Hauptbahnhof Bern

 • Datum: 05/05/2015

Het Hauptbahnhof van het Zwitserse Bern barst uit zijn voegen. Daarom komt er een nieuwe stationsingang aan de Bubenbergplatz. Grote voetgangersstromen zullen dan het plein opstromen, waar ook autoverkeer zit, een OV-knooppunt van trams en bussen, én ook nog een fietsroute. Een eerste ontwerp werd vooral slecht bevonden voor fietsers. Terug naar af dus. Timenco werd als extern expert gevraagd om met een second opinion het denkproces in een werkgroep weer op gang te trekken. Bern apprecieerde vooral dat we het puur lokale verkeerstechnische overstegen om strategische kwesties scherp te stellen voor alle verplaatsingswijzen, maar ook voor het potentieel van de openbare ruimte en de structuur van de diverse netwerken op ruimere schaal.

 

 

Stijn Derkinderen versterkt Timenco

Stijn Derkinderen versterkt Timenco

 • Datum: 16/04/2015

Sinds 13 april 2015 is Stijn aan de slag bij Timenco. Stijn studeerde verkeerskunde aan de hogeschool verkeerskunde in Diepenbeek (HSV). Hij werkte in totaal 9 jaar lang als mobiliteitsambtenaar bij verschillende gemeentebesturen. Daarnaast was hij gedurende bijna 9 jaar mobiliteitsdeskundige bij een ruimtelijke plannings- en ontwerpbureau.
Gedurende zijn loopbaan heeft hij zowel zich verbreed als verdiept in een aantal thema's. Capaciteitsberekeningen, microsimulaties, beleidsadviezen, thematische beleidsplannen en vooral de fietsgerelateerde projecten behoren tot zijn expertise. Stijn heeft daarnaast ook ervaring in het begeleiden van participatietrajecten en heeft goede inzichten in communicatieprocessen.

 

 

Studie Basisbereikbaarheid

Studie Basisbereikbaarheid

 • Datum: 13/04/2015

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn heeft sinds de invoering van Basismobiliteit de dienstverlening gestaag uitgebreid, vooral met een groot aantal belbusdiensten. De Lijn zal volgens het Vlaamse regeerakkoord een aanzienlijke besparing moeten doorvoeren. De vraag heeft zich gesteld of een andere exploitatieve invulling wenselijk is: basisbereikbaarheid. Timenco heeft in opdracht van De Lijn een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om alternatieve vervoerconcepten in te schakelen. De studie omvatte een analyse van het gebruik van bus, tram en metro in Vlaanderen, een benchmark van kleinschalige vervoerconcepten in de omringende landen en de ontwikkeling van alternatieve concepten voor toepassing in Vlaanderen. Een netherstructurering in combinatie met alternatieve oplossingen kan voldoende bereikbaarheid bieden. Een grotere rol voor de fiets in het voortransport, vrijwillige vervoerdiensten en collectieve taxidiensten zijn de belangrijkste alternatieven, aldus de studie. Het volledige rapport vindt u hier.

 

 

MOBER MexicoNatie Zwijndrecht

MOBER MexicoNatie Zwijndrecht

 • Datum: 26/03/2015

Timenco werd door architectenbureau Abetec aangesproken om een mobiliteitseffectenrapportage (MOBER) uit te voeren voor een industriële nieuwbouw voor MexicoNatie in het Antwerps havengebied op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht. Het betreft een project van meer dan 20.000 m² voor de omslag van bulkgoederen.

Binnen de aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning is het noodzakelijk om een Mobiliteits-Effecten Rapport (MOBER) op te stellen. Hierin worden de mobiliteitskenmerken van de site, de verkeersimpact van de activiteiten en mogelijke milderende maatregelen van het bouwproject uitgewerkt.

 

 

Parkeeronderzoek Bodartparking Leuven

Parkeeronderzoek Bodartparking Leuven

 • Datum: 12/03/2015

De stad Leuven ontwikkelt een visie voor de stadspoort Bodart. Dit houdt in dat ten minste een deel van de huidige Bodart Parking zal verdwijnen. Er zou enkel nog plaats voorzien worden voor het parkeren van bussen. Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken is het nodig om inzicht te krijgen in het specifieke gebruik van de parkeerplaatsen op en rond de Bodartparking. De beleidskeuze is m.a.w. afhankelijk van de frequentie en de aard van de gebruikers. Er wordt aangenomen dat de parking gebruikt wordt door studenten, werknemers van de aanliggende bedrijven, bewoners, bezoekers en toeristen.
Om inzicht te krijgen in het gebruik van de parking door de verschillende doelgroepen gaf de Stad Leuven aan Timenco de opdracht tot het uitvoeren van een parkeerduuronderzoek. Dit soort onderzoek brengt aan het licht hoe lang dezelfde wagens gedurende een bepaalde tijdseenheid op dezelfde plaats geparkeerd blijven staan en geeft bovendien afhankelijk van de parkeertijd en periode inzicht in de vermoedelijke aard van de gebruikers.
De resultaten van het onderzoek toonden onder meer aan dat er op de grote parking 82% van de voertuigen langer dan 12u parkeert en ongeveer 45% van de voertuigen langer dan 60 uur geparkeerd staat. Aangenomen wordt dat de voornaamste gebruikersgroepen studenten en bewoners zijn. Werknemers en bezoekers zijn eerder in de minderheid.

 

 

Evere en Molenbeek engageren zich voor de fiets

Evere en Molenbeek engageren zich voor de fiets

 • Datum: 02/03/2015

Het gemeentelijk fietsbeleid evalueren en een integraal fietsactieplan maken: belangrijke stappen voor een gemeente om de fiets een structurele plaats te geven in het lokaal beleid. Pas begeleidde Timenco nog Evere en Molenbeek bij dit hele proces. In beide gemeenten engageerden de schepenen zich persoonlijk om met ambtenaren en fietsers een Bypadaudit uit te voeren, op de fiets de situatie te evalueren en een haalbaar actieplan uit te werken. Ze scherpten hun visie aan op het lokaal fietsnetwerk, vertaald in concrete maatregelen op fietsroutes en rond fietsparkeren. Ook partnerschappen en promotieacties maken deel uit van het maatregelenpakket. Samen met Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Agatha-Berchem staat de teller nu op tien van de negentien Brusselse gemeenten met een lokaal fietsplan.

 

 

Gemeente Evergem actualiseert Mobiliteitsplan

Gemeente Evergem actualiseert Mobiliteitsplan

 • Datum: 16/02/2015

In 2010 startte de gemeente Evergem met Timenco aan een ambitieus parcours van het verbreden en verdiepen van haar gemeentelijk mobiliteitsplan. Evergem kent met de haven van Gent en diverse bovenlokale verkeersstructuren een dynamische ontwikkeling en dus ook zeer veel verschillende actoren die mee aan het mobiliteitsbeleid sleutelen.
Thema’s voor verbreden en verdiepen waren fietsnetwerken, openbaar vervoer, parkeerbeleid, vrachtwagenroutes, snelheidsplan en voetgangersinfrastructuur.
Nadat de uitwerkingsnota goedgekeurd werd in 2011 heeft vooral de gemeente zelf intern verder getimmerd aan publiek en bestuurlijk draagvlak en werden de visie en acties afgestemd op de Beleids- en Beheerscyclus. Dit constructieve en interactieve proces resulteerde in een nieuw beleidsplan van hoge kwaliteit op maat van de gemeente en met draagvlak en visie tot ver daarbuiten.
Het beleidsplan werd door de RMC conform verklaard op 5 december 2014.

 

 

Luxemburg – Best practice fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Luxemburg – Best practice fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

 • Datum: 03/02/2015

Het Groothertogdom heeft hoge ambities op het gebied van duurzame mobiliteit. Omdat het aan praktijkervaring ontbreekt hoe gebouwen voortreffelijk kunnen worden ingericht voor voetgangers en fietsers zal in 2015 een Leidraad hiervoor worden opgesteld. De doelgroep architecten zal hiermee geïnspireerd worden gebouwen op een andere manier te ontwerpen.

Wij zijn gevraagd vooraf een internationale best practice studie uit te voeren. Hierin worden richtlijnen en voorbeelden uit het buitenland geanalyseerd. Aan de hand daarvan worden praktische richtlijnen en tips uitgewerkt hoe architecten voetgangers en fietsers optimaal kunnen faciliteren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen medewerkers en bezoekers van gebouwen, die immers uiteenlopende behoeftes hebben.

 

 

Fietsberaad Vlaanderen - Kennisbank

Fietsberaad Vlaanderen - Kennisbank

 • Datum: 19/01/2015

Eind 2014 is het Fietsberaad (www.fietsberaad.be) officieel van start gegaan met verschillende activiteiten. Een van die activiteiten is het opzetten en verder uitbouwen van een databank waarin goede voorbeelden en interessante documenten uit binnen- en buitenland te vinden zijn. Timenco is gevraagd om mee te denken over de structuur van de kennisbank en, samen met andere partijen, goede voorbeelden aan te leveren uit Vlaanderen en het buitenland. Met de voorbeelden wil het Fietsberaad inspiratie geven voor goed fietsbeleid: er is namelijk erg veel mogelijk en het warm water hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Bovendien kunnen gemeenten leren van elkaar. De voorbeelden zijn steeds voorzien van praktische informatie zoals achtergronddocumenten en contactgegevens. Momenteel staan er al rond de 30 voorbeelden op de website en dit aantal zal gestaag groeien. De voorbeelden in de databank zijn via verschillende zoekingangen te raadplegen en ook is het mogelijk om via een trefwoord te zoeken. Succes!

 

 

Sleutels voor voetgangersvriendelijke ruimten

Sleutels voor voetgangersvriendelijke ruimten

 • Datum: 18/12/2014

Het Brussels Gewest is de jongste jaren een stevig voetgangersbeleid aan het ontwikkelen. Timenco is daar van bij de start nauw bij betrokken, met de uitwerking van een Strategisch voetgangersplan en nu gemeentelijke voetgangersnetwerken. Recent hielden wij de pen vast voor de publicatie: “Go10 Richtlijnen voor een voetgangersvriendelijke stad”. Het Gewest organiseert opleidingen om dit referentie-instrument zo breed mogelijk te verspreiden. Op de bijeenkomst “Sleutels voor een voetgangersvriendelijke stad” kwam een bijzonder veelzijdig publiek opdagen van gemeentelijke mobiliteitsambtenaren, ontwerpers, stedenbouwkundigen, verenigingen en een stevige afvaardiging van openbaarvervoeraanbieder MIVB. Na een interactieve sessie rond de Go10, werd verder ingezoomd op de ontwikkeling van erfinrichtingen en gedeelde ruimte.

 

 

Zandhoven voert sneltoets uit van gemeentelijk mobiliteitsplan

Zandhoven voert sneltoets uit van gemeentelijk mobiliteitsplan

 • Datum: 08/12/2014

De gemeente Zandhoven met fusiegemeenten Pulle, Pulderbos, Massenhoven en Viersel beschikt over een conform mobiliteitsplan dat in 2008 al geactualiseerd werd. Om de huidige actualiteitswaarde van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid te evalueren voert Timenco in opdracht van de gemeente een sneltoets uit. De uitkomst van deze toets zal resulteren in de keuze voor het integraal vernieuwen van het plan (spoor 1), het verbreden en verdiepen (spoor 2) of het actualiseren van het actieprogramma binnen het kader van het bestaande plan(spoor 3).
Timenco voerde reeds eerder dit jaar de sneltoets uit voor de naburige gemeente Schoten.

 

 

Bewoners van Jette tekenen mee het prioritaire voetgangersnetwerk uit

Bewoners van Jette tekenen mee het prioritaire voetgangersnetwerk uit

 • Datum: 21/11/2014

Jette is de tweede Brusselse gemeente, na Anderlecht, waarvoor Timenco prioritaire voetgangersroutes uitwerkt. We bedachten daarvoor een GIS-methodiek die steunt op grote voetgangersbestemmingen: openbaarvervoerknopen, handelskernen, scholen enz. Het eerste kaartvoorstel wordt vervolgens bijgesteld met gemeenteambtenaren, en daarna doen we met bewoners vanuit hun terreinkennis de laatste finetuning. In Jette is zo een route tot hoogste prioriteit bevorderd omdat ze langs een grote school gaat met veel leerlingen die te voet komen. Een andere werd minder prioritair wegens te sociaal onveilig. We doen deze oefening met alle Brusselse gemeenten, in het kader van het PAVEproject, dat verder ook nog een volledige inventarisering van voetgangerstoegankelijkheid op het openbaar domein omvat, uitmondend in een actieplan.

 

 

Ondersteuning van stedenbouwkundige visies

Ondersteuning van stedenbouwkundige visies

 • Datum: 20/10/2014

Een stationsomgeving verfraaien, een kruispunt van woonstraten omvormen tot een pleintje, een groene site met scholen en sportvoorzieningen goed structureren: dat zijn uitdagingen voor stedenbouwkundigen. Maar haast onvermijdelijk zitten daar verkeers- en mobiliteitskwesties aan vast. Daarom doet stedenbouwkundig bureau SKOPE geregeld beroep op Timenco. Zelf hebben we ook affiniteit met openbare ruimte en stedenbouw, zodat onze technische kennis rond mobiliteit hier goed kunnen inbrengen om de verplaatsingen van alle gebruikers goed te organiseren. Recent ondersteunden wij de visie voor de stationsomgeving van het station van Namen en een nieuw concept voor een toegankelijk Noordstation in Brussel. Op dit moment denken we naar over het circulatieplan in de Groenstraatwijk van Sint-Joost om een kruispunt meer ademruimte te geven, en over de bereikbaarheid van de Argentueilsite in Waterloo.

 

 

Schoten verbreedt en verdiept mobiliteitsplan

Schoten verbreedt en verdiept mobiliteitsplan

 • Datum: 22/09/2014

Eerder dit jaar maakte Timenco de sneltoets op waarmee het huidige mobiliteitsbeleid van de gemeente Schoten werd getoetst aan de actualiteitswaarde van plannen en visie. De GBC en de RMC gaf de goedkeuring aan de keuze voor het verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan met de uitwerking van de thema’s: snelheidsbeleid, wegencategorisering, parkeren, afstemming van het mobiliteitsbeleid op het milieubeleid en doorstroming openbaar vervoer.
Na de sneltoets gaat Timenco ook aan de slag met het verdere actualisatieproces volgens spoor 2 – verbreden en verdiepen.

 

 

Toegankelijkheidsplan wegen en openbare ruimten in de Brusselse gemeentes

Toegankelijkheidsplan wegen en openbare ruimten in de Brusselse gemeentes

 • Datum: 04/08/2014

In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ging Timenco samen met NERIOS (groep DEIA) in de Brusselse gemeente Anderlecht van start met het opmaken van een toegankelijkheidsplan voor voetgangers voor haar hele grondgebied. NERIOS maakte een inventaris op van de staat van de voetgangersvoorzieningen in het licht van bestaande kwaliteitsnormen en – eisen. Timenco ontwikkelde een analysemethode in GIS op basis van belangrijke knooppunten zoals scholen, OV-haltes en commerciële assen om tot een voetgangersnetwerk met drie hiërarchieniveaus te komen. Deze ruwe analyse werd in meerdere werksessies met de gemeentelijke diensten en een brede vertegenwoordiging van inwoners (wijkraden, seniorencommissie, commissie van mensen met beperkte mobiliteit,…) tegen het licht gehouden. Dit netwerk samen met de inventaris is een tool voor de gemeente om de kwaliteit van de openbare ruimte voor de voetganger te verhogen. De volgende 18 Brusselse gemeenten volgen in een tijdsspanne van 5 jaar.

 

 

Richtlijnen voetgangersvriendelijke stad

Richtlijnen voetgangersvriendelijke stad

 • Datum: 07/07/2014

Meer mensen verleiden tot vaker en verder stappen: hoe pakken we dat aan? De nieuwe publicatie die we uitwerkten op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reikt daarvoor een visie en praktische richtlijnen aan op twee schaalniveaus. Eerst is er het niveau van de wijk, van netwerken en routes, van fijnmazige doorsteekbaarheid en vlotte intermodaliteit. Dan is er het niveau van straten en pleinen, van voetgangersvriendelijk ontwerp, met ruimte en comfort, met sterke voetgangerspolen en universeel toegankelijk. En door beide heen lopen de eisen van beheerst en veilig verkeer. Deze rijkelijke geïllustreerde publicatie wil een uniek handboek en inspiratiebron zijn voor stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperts, ontwerpers en stakeholders.

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/vm3-voetgangersvriendelijke-stad.pdf

 

 

Welke richting voor het Brusselse fietsbeleid?

Welke richting voor het Brusselse fietsbeleid?

 • Datum: 02/06/2014

Het Brussels Gewest evalueert opnieuw zijn fietsbeleid met een derde Bypadaudit. In het vervolg daarvan wordt een prioriteitenplan uitgewerkt voor fietsinfrastructuur. Via GIS-analyse wordt de huidige fietsbaarheid van gewestwegen en van fietsroutes op lokale wegen in kaart gebracht. Ook de kwaliteitssprong nodig voor een aangepaste voorziening in diverse situaties wordt verhelderd. Daarmee gaan we dan nadenken over diverse prioriteitenscenario’s waarover het publiek zich zal kunnen uitspreken. Voor Bypadaudit en fietsactieplan werkt Timenco samen met ProVelo R&D. 

 

Tracéstudie Berlaar Heikant afgerond

Tracéstudie Berlaar Heikant afgerond

 • Datum: 19/05/2014

Begin 2013 startte Timenco in opdracht van de Provincie Antwerpen aan de uitwerking van een tracéstudie voor een omleidingsweg rond Berlaar – Heikant.
De studie moest enerzijds resulteren in een keuze op het vlak van ruimtelijke situering en anderzijds op het vlak van aansluiten van het onderliggende wegennet. Op basis van afwegingscriteria rond ruimtelijke inpassing, verkeerskundige aspecten, milieu-impact en kostprijs werd een voorkeurstracé bepaald (fase 1) dat gedetailleerder uitgewerkt werd op het niveau van structuurschetsen in fase 2 van deze studie. De eindnota hebben we inhoudelijk uitgewerkt tot op het niveau van een startnota voor de aanleg van rondwegen.
Bij de afweging van de tracévarianten werden tevens de milieueffecten bekeken tot op het niveau van een planMER-screening zodat deze onderzoeksnota tevens de eerste stap is voor de opmaak van een PRUP.
Na een boeiend traject van 16 maanden waarbij er hard gewerkt werd aan draagvlak en consensus en intensief met de actoren werd samengewerkt werd de eindnota onlangs door de RMC goedgekeurd.
Deze studie voerden wij uit als coördinator in samenwerking met Groep Infrabo, Antes Milieustudies, dBA-Plan en Mija Milieustudies.

 

 

Ontwikkelingen bij station Namen

Ontwikkelingen bij station Namen

 • Datum: 06/05/2014

Vlak naast het station van Namen, aan de boulevard Melot, komen nieuwe ontwikkelingen: kantoren, een hotel en een congrescentrum. Een uitstekend multimodaal bereikbare plek in het hart van de stad. De stad vroeg Timenco om advies over de autovoorzieningen. Hoeveel parkeerplaatsen zijn nodig en redelijk voor die functies op die plek? Hoeveel verkeersbewegingen gaan die genereren? Hoe past dat in de visie op een verkeersluwere en op te waarderen stationsomgeving? En waar komen in- en uitritten best te liggen, om zo weinig mogelijk voetgangers, fietsers en openbaar vervoer te hinderen? In overleg met Eurogare werden de voorliggende concepten bijgestuurd en knelpunten voor verder onderzoek benoemd.

 

 

CEMA-opleiding weer van start

CEMA-opleiding weer van start

 • Datum: 23/03/2014

De opleiding Duurzame Mobiliteit in Brussel is weer gestart, opnieuw in handen van Timenco. In acht thematische modules van telkens tweeëneenhalve dag oriënteren we deelnemers in alle domeinen en aspecten van stedelijke mobiliteit (personen en goederen) zoals: de maatschappelijke uitdagingen, de diverse vervoerswijzen en intermodaliteit, mobiliteitsmanagement, ontwerp en ruimteverdeling, onderzoek, integraal beleid. Deelnemers zijn (toekomstige) mobiliteitsverantwoordelijken bij gewest, gemeenten, MIVB, politie en andere organisaties. Timenco verzorgt keynote-presentaties, nodigt sprekers uit om technische of specifieke Brusselse aspecten uit te diepen, en animeert diverse bezoeken en terreinoefeningen. In de startmodule maakten we een geleide kanaaltocht om de groeiende rol van de haven in vervoer en stadsdistributie in de verf te zetten.

 

 

BYPAD in 4 Brusselse gemeenten

BYPAD in 4 Brusselse gemeenten

 • Datum: 11/03/2014

Timenco start met de begeleiding van 4 verdere Brusselse gemeenten voor een BYPAD fietsaudit en de opmaak van een fietsbeleidsplan. Een eerste lichting van 6 Brusselse gemeenten werd in 2012-2013 daarbij reeds bijgestaan, de eerste die ingingen op de oproep van het Brussels Gewest. Voor 2014 nemen volgende gemeenten deel: Sint-Jans-Molenbeek, Evere, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Pieters-Woluwe. De eerste fase van het project is de uitvoering van de fietsaudit BYPAD waarbij de gebruikers, de bestuurders en de administratie samen instaan voor de evaluatie van het huidige fietsbeleid. In een tweede fase zal voor elke gemeente een fietsbeleidsplan uitgewerkt worden. Wij werken hiervoor opnieuw samen met ProVelo.

 

 

Verkeersafwikkeling Terhulpsesteenweg

Verkeersafwikkeling Terhulpsesteenweg

 • Datum: 27/02/2014

Sedert 2011 is het deel van de Terhulpsesteenweg in Brussel tussen het station Bosvoorde en de Solvaylaan afgesloten voor alle autoverkeer. In de Solvaylaan werd een dubbele rijrichting ingevoerd door middel van tijdelijke voorzieningen. Brussel Mobiliteit wil nu dit deel van de Terhulpsesteenweg in hoofdzaak blijven voorbehouden aan fietsers en voetgangers, en het verkeer in de Solvaylaan en op het kruispunt tussen de Solvaylaan en de Delleurlaan herorganiseren. Diverse deelconcepten zijn al bedacht. Timenco zal nu de bestaande situatie en globale herinrichtingsscenario’s onderling vergelijken en evalueren met behulp van dynamische en statische verkeersmodellen. Dit project kadert in een volledige herinrichting van de Terhulpsesteenweg, waarvan het gewest de wegbeheerder is. Hierbij staat het verbeteren van de fietsinfrastructuur op gewestwegen voorop.

 

 

Waals fietsbeleid

Waals fietsbeleid

 • Datum: 17/02/2014

Timenco rondde zopas de evaluatie van het Waalse fietsbeleid af, met aanbevelingen voor een Plan Wallonie Cyclable 2.0. Dit ging via een ruime bevraging van actoren over het vorige plan en drie sessies van een denkgroep rond dat plan: (1) de stand van zaken, (2) de hefbomen en obstakels en (3) de prioriteiten voor de toekomst. We stemden ook af met het in de maak zijnde gewestelijk mobiliteitsplan en de ruimtelijke visie van het SDER. Kern van de aanbevelingen: stel de langetermijnvisie scherp en focus op 5 kansrijke doelen: fietsen in en naar het centrum, jongeren op de fiets, fietsen naar het werk, bike & ride, fietstoerisme. Dit laat toe om becijferde doelen vast te stellen, samenhangende en gefaseerde actieprogramma’s uit te werken, en prioriteit te geven aan acties die meerdere doelen dienen, op het vlak van bestuur, netwerken, parkeren, diensten en promotie. Hiermee gaat het Gewest aan de slag om in 2014 een herzien plan uit te werken.

 

 

Toegankelijkheidsplan voetgangers - BHG

Toegankelijkheidsplan voetgangers - BHG

 • Datum: 10/02/2014

Samen met NERIOS (groep DEIA), een Frans studiebureau voor mobiliteit en toegankelijkheid, zal Timenco voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een toegankelijkheidsplan voor voetgangers opmaken voor haar hele grondgebied, ongeacht de wegbeheerder. In eerste lijn gaat het om een inventaris van de voetpaden en hun conformiteit aan infrastructuureisen zoals opgenomen in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, het Vademecum voor Personen met beperkte Mobiliteit, het Voetgangersvademecum en –plan en het IRIS II-plan. Vervolgens wordt er per gemeente een stappenplan opgesteld om aan deze infrastructuureisen te voldoen en zo structureel de voetgangerskwaliteit van de openbare ruimte te verhogen. Dit stappenplan zal dan in de gemeentelijke en gewestelijke planning voor openbare werken worden opgenomen. In totaal loopt het project over een periode van 5 jaar.

 

 

Wegenspecialisatie – BHG

Wegenspecialisatie – BHG

 • Datum: 03/02/2014

Timenco zal voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de wegenspecialisatie voor alle vervoerswijzen van goederen en personen herbekijken op basis van de in het GPDO (gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling) aanbevolen netwerken. Aan de verschillende categorieën van de wegenspecialisatie hangen infrastructuur-eisen vast. Door het (her)bekijken van de netwerken zullen tegenstrijdigheden en lacunes naar boven komen, waarvoor oplossingspistes moeten bedacht worden. De wegenspecialisatie zal bovendien dienen ter rechtvaardiging van keuzes in de komende ruimtelijke ontwikkelingsplannen en mobiliteitsplannen. Er zal een tijdshorizon in stappen voor de gewenste situatie in 2020, 2030 en 2040 worden opgesteld.

 

 

Sneltoets mobiliteitsplan Schoten

Sneltoets mobiliteitsplan Schoten

 • Datum: 29/01/2014

De gemeente Schoten gunde aan Timenco de opdracht voor het uitvoeren van een sneltoets op haar bestaande mobiliteitsplan. Het resultaat leidt tot de keuze voor spoor 1 (vernieuwen), spoor 2 (verbreden-verdiepen) of spoor 3 (bevestigen-actualiseren) om het gemeentelijke mobiliteitsplan te actualiseren. Deze sneltoets en de vervolgopdracht zullen door Timenco worden uitgevoerd in de loop van 2014. 

 

Groene fietsroutes Noorderkempen

Groene fietsroutes Noorderkempen

 • Datum: 21/01/2014

De provincie Antwerpen formuleerde in haar Mobiliteitsstudie Noorderkempen 16 strategische acties, waaronder de opmaak van het fietsplan Noorderkempen. Deze opdracht werd aan Timenco gegund en gaat van start in januari 2014. Timenco neemt daarbij de procesbegeleiding en formulering van het uiteindelijke plan voor haar rekening. De focus van het project ligt op het ontwikkelen van groene fietsroutes in gebieden die autoluwer worden door een sterkere bundeling van het autoverkeer, zoals beschreven in een ander actiepunt van de Mobiliteitsstudie Noorderkempen. De opmaak van het plan start in een eerste fase met het opstellen van een beoordelingskader op vier niveaus: inrichting, structuur, gebruik en omgeving van de groene fietsroutes. Dit kader wordt opgesteld in samenwerking met de opdrachtgever, lokale besturen en relevante actoren. In de tweede fase volgt een analyse van specifieke potentiële groene routes aan de hand van de criteria uit fase 1 en worden toe te passen maatregelen geformuleerd die moeten leiden tot aangename en autoluwe groene fietsroutes.

 

 

Bovenlokaal Fietsroutenetwerk – Antwerpen

Bovenlokaal Fietsroutenetwerk – Antwerpen

 • Datum: 13/01/2014

De provincie Antwerpen is een pionier als het gaat om langeafstandsfietsroutes: ettelijke zogenoemde fietsostrades doorkruisen reeds de provincie als onderdeel van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk (BFF). De provincie herbekijkt nu samen met Timenco het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk in functie van het effectieve gebruik ervan: Wie is de langeafstandsfietser? Voldoen de langeafstandsfietsroutes aan de wensen? En hoe kan een toekomstig BFF er uitzien? Timenco gaat samen met de provincie Antwerpen en relevante actoren een toetsingskader opzetten voor het BFF 2.0 rond de criteria ‘structuren, omgeving, gebruik en inrichting/ontwerp’. De ontwikkeling van het BFF 2.0 is een iteratief proces waarbij steeds ervaringen uit de praktijk worden ingebracht. De opdracht zal worden afgerond met een voorstel voor toepassing van de het BFF 2.0 rondom Antwerpen, Mechelen en Retie.

 

 

Eerste lichting CEMA bezoekt Gent

Eerste lichting CEMA bezoekt Gent

 • Datum: 23/12/2013

Op 5 december trok Timenco met de opleiding voor Brusselse mobiliteitsadviseurs (CEMA) naar Gent, een mooi voorbeeld van integraal mobiliteitsbeleid met visie. Op het programma: een terreinbezoek met de fiets en een uitvoerige presentatie en discussie met de medewerkers van het mobiliteitsbedrijf van de stad Gent. Als afsluiter van de opleiding gingen we de dag nadien kijken hoe de mobiliteit op Tour&Taxis in Brussel er binnenkort zal uitzien. De volgende opleidingenreeks start in maart 2014.


 

 

Referentiekader voor intermodaliteit MIVB

Referentiekader voor intermodaliteit MIVB

 • Datum: 24/11/2013

Intermodaliteit is een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van de MIVB: reizen met openbaar vervoer betekent altijd een aaneenschakeling van deeltrajecten. Timenco is gevraagd om in samenwerking met de MIVB een Referentiekader Intermodaliteit op stellen. De functionele wensen en eisen van de reiziger staan centraal: zorgvuldig en eenduidig vormgegeven openbaar vervoer knooppunten, heldere en herkenbare informatie, een veilige en aangename omgeving en een soepele aansluiting met allerlei andere vervoersmodi zoals stappen, (deel)fiets, (deel)auto en (deel)taxi.


 

 

Timenco uitgebreid met Marjolein de Jong

Timenco uitgebreid met Marjolein de Jong

 • Datum: 10/10/2013

Sinds 1 oktober is Marjolein de Jong als adviseur werkzaam bij Timenco. Marjolein (1969) studeerde stedenbouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft in Nederland. Aansluitend werkte ze daar twee jaar als onderzoeker. Ze vervolgde haar loopbaan als adviseur bij Verkeersadviesbureau Diepens en Okkema (nu Mobycon). Sinds 2005 was ze als onderzoeker en docent verkeerskunde verbonden aan de Universiteit van Hasselt (het Instituut voor Mobiliteit).

Bij Timenco zijn we blij met Marjoleins brede kennis, in het bijzonder op het raakvlak van mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte voor voetgangers en fietsers. Haar werkervaring strekt zich uit van het opstellen van mobiliteitsplannen en fietsplannen, tot concrete verkeersveiligheidsadviezen en herinrichtingsprojecten. Naast haar werk in Nederland en België heeft ze deelgenomen aan verschillende Europese projecten (o.a. op het gebied van integrale toegankelijkheid en openbaar vervoer). Marjolein gaat haar studenten missen, maar heeft erg veel zin in deze nieuwe uitdaging.

 

 

Adviezen gemeente Kortenberg

Adviezen gemeente Kortenberg

 • Datum: 25/09/2013

Timenco maakte eerder de mobiliteitsstudie op voor Kortenberg Centrum Zuid, waarbij het sluipverkeer doorheen deze kern in kaart werd gebracht en gerichte oplossingen werden voorgesteld. Als vervolg van deze studie werd Timenco gevraagd om drie bijkomende opdrachten uit te voeren om de eerste mobiliteitsstudie te concretiseren.
Het gaat om de herinrichting van het kruispunt Prinsendreef – N2 – Noodbosstraat, uitwerken van snelheidsremmende maatregelen in de Minneveldstraat en het opmaken van advies in verband met het al dan niet doorvoeren van een dynamische knip in de Achterenbergstraat.

 

 

QUEST-audit inspireert Luiks stadsproject

QUEST-audit inspireert Luiks stadsproject

 • Datum: 19/08/2013

Vorig jaar voerde de stad Luik een QUEST-audit uit met een Timenco-auditor. Samen met 25 stakeholders is het mobiliteitsbeleid tegen het licht gehouden. Drie grote behoeften kwamen naar voren: duurzaam parkeerbeleid, multimodale bereikbaarheid van de plateaus en meer verkeersluwe wijken. In een tweede stap lag de focus op parkeren, en kwam er consensus over een uitvoerige lijst aanbevelingen. Het stadsbestuur was opgetogen met de resultaten. Het auditrapport is goedgekeurd, de aanbevelingen zijn al verwerkt in de hernieuwde strategische stadsvisie (“projet de ville” van mei 2013). En in de herfst wordt een nieuw parkeerbeleid in de steigers gezet.

 

 

Evaluatie Waals gewestelijk fietsbeleid

Evaluatie Waals gewestelijk fietsbeleid

 • Datum: 03/07/2013

Het Waals Gewest vroeg ons om het gewestelijk fietsbeleid te evalueren. Sinds 2010 is het plan ‘Wallonie Cyclable’ de leidraad voor een integraal en transversaal fietsbeleid dat de verbetering van de fietsbaarheid en de ontwikkeling van het fietsgebruik in Wallonië voor ogen heeft. Het gaat hier om een globale diepte-evaluatie van het plan zelf, de verschillende onderdelen, de oriëntatie, structuur, instrumenten, prioriteiten, de reële impact en het potentieel. Ook bevat het een luik over de mate van vordering. Deze evaluatie zal in werkgroepen gebeuren en door uitwisselingen tussen (vertegenwoordigers van) ministers, administraties en gebruikers. Uiteindelijk is het doel lessen te trekken uit de voorbije 2 jaar en van hieruit aanbevelingen voor een nieuwe verbeterde versie van het plan te geven. Dit document wordt verwacht in maart 2014.

 

 

Evaluatie 10 gemeenten fietsbaar Wallonië

Evaluatie 10 gemeenten fietsbaar Wallonië

 • Datum: 18/06/2013

Het project ‘evaluatie van de pilootgemeenten voor een fietsbaar Wallonië’ (Communes pilotes Wallonie Cyclable) van het Waals Gewest werd eerder deze week opgestart in Namen. In samenwerking met ProVélo zal Timenco deze taak op zich nemen. In het verschiet staat het opmaken van een raamwerk waarmee de pilootgemeenten de uitvoering van hun gemeentelijk fietsplan kunnen beoordelen : wat is er gerealiseerd, met welke effecten en hoe is het gevoerde fietsbeleid verankerd in de bestaande beleidsstructuren? De resultaten zullen per gemeente worden besproken in een werkgroep met gemeentelijke politici, ambtenaren en fietsers, zodat de verschillende aspecten van de zelfevaluatie kunnen worden aangevuld. Uit alle gemeentelijke evaluaties vloeit uiteindelijk een projectevaluatie in zijn geheel voort. Deze eindevaluatie wordt verwacht einde maart 2014.

 

 

Ontwikkeling van gewestelijk duurzaam mobiliteitsplan Wallonie (PRMD)

Ontwikkeling van gewestelijk duurzaam mobiliteitsplan Wallonie (PRMD)

 • Datum: 17/05/2013

In mei vond de startvergadering plaats voor de ontwikkeling van een duurzaam mobiliteitsplan in het Waals gewest. TIMENCO werkt hiervoor samen met Transitec. In de volgende maanden zal een synthese gemaakt worden van de doelstellingen en de uitdagingen die het gewest voor zich heeft om een multimodale, duurzame toekomst tegemoet te gaan. TIMENCO bijt zich daarbij vast in het herdefiniëren van principes voor de categorisering van het wegennetwerk en van het openbaar vervoer. Dit proces steunt op de hiërarchische indeling van kernen en intermodale knopen, die reeds in het SDER “Schéma de développement de l’espace régional” (gewestelijk structuurplan). Het resultaat wordt een hertekening van de buslijnen volgens de uitgewerkte principes.

 

 

Opleiding Fietsmanager, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opleiding Fietsmanager, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Datum: 17/05/2013

Eind april leidde TIMENCO het eerste deel van de driedelige opleiding ‘Fietsmanager’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Twintig deelnemers uit gewest en gemeenten, maar ook politie en verenigingen volgden een opleiding van twee dagen rond fietsbeleid en fietsinfrastructuur. Een eendaagse excursie naar de Vlaamse fietssteden en –gemeenten van 2012, Antwerpen, Mortsel en Boechout stond ook op het programma.
Gespreid over drie maanden volgen nog twee modules, waarbij de thema’s fietsnetwerken, fietsparkeren, diensten en promotie aan bod komen. De sprekers hiervoor zijn zowel medewerkers van Mobiel Brussel en andere gewestelijke organisaties als externen, o.a. uit de stad Eindhoven. Er gaat ook ruim tijd naar terreinexcursies en workshops waarbij de deelnemers zelf aan de slag gaan onder begeleiding van experts.
Het is de eerste keer dat deze opleiding gegeven wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze dient als uitbreiding op de CeMa-opleiding, die sinds dit jaar ook door Timenco verzorgd wordt.

 

 

Tracéstudie Berlaar - Heikant

Tracéstudie Berlaar - Heikant

 • Datum: 21/03/2013

In opdracht van de Provincie Antwerpen voert Timenco een tracéstudie uit voor de omleidingsweg van Berlaar – Heikant.
De evolutie van het verkeer op de N10 (drager van het regionaal netwerk Lier – Aarschot) heeft de verkeersleefbaarheid van Heikant aanzienlijk aangetast. De aanleg van een rondweg dringt zich op om de noodzakelijke leef- en omgevingskwaliteit in de kern van Heikant nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Het tracé is reeds vastgelegd in het Gewestplan en het principe van de omleidingsweg is door de verschillende actoren onderschreven. Maar er bestaat nog geen consensus over de precieze ligging van het tracé en de aard van de aansluitingspunten. Er moet dus een keuze gemaakt worden op het vlak van ruimtelijke situering (waar komt de weg precies te liggen) en op het vlak van verknoping met het onderliggende wegennet.
TIMENCO stelde voor het uitvoeren van deze opdracht een multidisciplinair team samen. GROEP INFRABO, Bvba Milieustudies Mia Janssen, dBA-Plan bvba en ANTES Milieustudies bvba behartigen de inrichtingsschetsen en milieueffecten. TIMENCO verzorgt de projectcoördinatie, de uitwerking van de ruimtelijke en verkeerskundige analyses en de participatie – en inspraakprocessen met de lokale bevolking en betrokken actoren.

 

 

CEMA opleiding van start

CEMA opleiding van start

 • Datum: 18/03/2013

Begin maart startte de vernieuwde opleiding voor Mobiliteitsadviseurs (CeMa) in Brussel. Achtentwintig deelnemers van gewest, gemeenten, MIVB, Beliris, politie en verenigingen doorliepen een eerste module van tweeëneenhalve dag rond Duurzaam Mobiliteitsbeleid. Gespreid over een jaar volgen nog zeven modules die alle modi bestrijken en ook thema’s zoals onderzoek en monitoring, ontwerp openbare ruimte, mobiliteitsmanagement en goederenvervoer. TIMENCO coördineert de opleiding, brengt omkaderende presentaties en verzorgt de animatie. Naast een selectie aan sprekers, omvat elke module ook praktische opdrachten en terreinbezoeken. Sinds 2001 zijn al ruim 300 CeMa’s opgeleid. Dit jaar vroeg het Brussels Gewest aan TIMENCO om de opleiding te actualiseren en af te stemmen op nieuwe trends, visies, kennis en praktijken. Meer info.

 

 

Mobiscan ‘VZW Industrieweg’ Wondelgem – Mariakerke

Mobiscan ‘VZW Industrieweg’ Wondelgem – Mariakerke

 • Datum: 01/03/2013

In opdracht van de Provincie Oost – Vlaanderen maakte Timenco voor de VZW Industrieweg een mobiscan op. Deze VZW telt meer dan 50 bedrijven van de bedrijvenzone langs de Industrieweg (R4) te Wondelgem. Een mobiscan is een instrument waarmee het bereikbaarheidsprofiel van de bedrijven en de bedrijvenzone in kaart gebracht wordt, het mobiliteitsprofiel van de werknemers wordt doorgelicht en waarbij concrete maatregelen op maat worden voorgesteld om het woon – werkverkeer te verduurzamen.


 

 

Timenco krijgt versterking

Timenco krijgt versterking

 • Datum: 12/02/2013

Sinds 1 februari 2013 wordt het team bij Timenco versterkt door Sara Van Boeckhout. Sara studeerde geografie aan de KULeuven en Oost-Europese studies aan de Freie Universität in Berlijn. Haar eerste werkervaring in richting mobiliteit deed zij op aan het Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU) in Berlijn, waar zij meewerkte aan het Nationale Fietsverkeersplan. Onder de noemer multimodaliteit breidde zij zo haar kennis uit met wisselwerkingen tussen fiets, openbaar vervoer en de auto naar een integraal mobiliteitsbeleid. In 2011 liep zij stage bij ‘Transportation Alternatives’ in New York, een lobbyorganisatie voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. In 2012 keerde ze naar België terug en werkte bij Toerisme Provincie Antwerpen aan fiets- en wandelknooppuntennetwerken, bewegwijzering en navigatiesystemen.

 

 

FIETS-GEN voor Brussel en de Vlaamse Rand

FIETS-GEN voor Brussel en de Vlaamse Rand

 • Datum: 21/12/2012

Foto fietsgen
In opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkte TIMENCO samen met ProVelo het fiets-GEN uit. Het Fiets-GEN is het toekomstig netwerk van snelfietsroutes in een straal van 15 km rond Brussel. Het aandeel fietsverplaatsingen in Brussel en de Vlaamse rand ligt momenteel onder de 4% terwijl 71% van de verplaatsingen korter zijn dan 15 km. Tegelijkertijd kampt de regio met grote congestieproblemen die niet enkel met OV of nieuwe weginfrastructuur kunnen worden opgelost. Het fiets-GEN past dus binnen een ruimer geheel van maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Brussel en de Vlaamse Rand. Eindresultaat is een netwerk van 400 km fietsroutes die voldoende fietspotentieel hebben om opgewaardeerd te worden tot snelfietsroutes. Op dit netwerk werden 15 hoofdroutes geselecteerd die prioritair worden gerealiseerd tegen 2025.
De totale kostprijs van het fiets-GEN wordt geraamd op 120 à 150 miljoen €. Dit is een relatief kleine investering ten opzichte van de investeringen die nodig zijn in OV of weginfrastructuur. Daarenboven betekenen meer fietsverplaatsingen een maatschappelijke winst op vlak van verkeerscongestie, luchtkwaliteit en gezondheid die geraamd wordt op 238 miljoen €.
Om tot een snelle realisatie van dit Fiets-GEN te komen, wordt een intergewestelijke projectgroep opgericht die de opdracht heeft om de 15 Fiets-GEN hoofdroutes te realiseren in de volgende 10 jaar. Daarnaast wordt een samenwerkingsprotocol afgesloten met al de betrokken actoren zoals de gemeenten, Infrabel, De Lijn/MIVB, ….
Eindrapport_fiets-GEN_studie_20-11-2012.pdf
Fiets-GEN in de pers:

 

 

Een Gids voor de Straatruimte in de maak voor het Brussels Gewest.

Een Gids voor de Straatruimte in de maak voor het Brussels Gewest.

 • Datum: 22/11/2012

Goed omgaan met de openbare ruimte is geen makkelijke opgave, zeker niet in het Brussels Gewest. Zonder heldere richtlijnen, raken de diverse ruimteclaims telkens weer hopeloos in conflict en komen we te vaak uit bij ondermaatse compromissen. Die richtlijnen zijn nu op komst. TIMENCO begeleidde een jaar lang een uitgebreide werkgroep van actoren om een instrument uit te werken dat beleidskeuzes uit het mobiliteitsplan Iris 2 vertaalt in bruikbare richtlijnen. Dat neemt de vorm aan van een Kwaliteitsmatrix. De niveaus van de wegenspecialisatie (wijknet, interwijknet, hoofdnet) worden er gekoppeld aan de rol die een straat vervuld in de openbare ruimte en voor elke vervoerswijze, inclusief parkeren. Uit de matrix valt dan een wensprofiel af te lezen. De tool is door de werkgroep getest op een aantal cases, en bleek eenvoudig en snel richting te geven aan het straatontwerp. Het instrument wordt nog verder verfijnd en aangevuld, onder meer met typeprofielen en een wenstabel voor kruispuntinrichting. Het proces maakte ook duidelijk dat de wegenspecialisatie zelf dringend aan evaluatie en herziening toe is.

 

 

Waalse gemeenten leren ‘lekker fietsen’ in Nederland

Waalse gemeenten leren ‘lekker fietsen’ in Nederland

 • Datum: 22/11/2012

Timenco begeleidt sinds begin 2011 tien Waalse pilootgemeenten voor fietsbeleid. Nu ze volop met fietsinfrastructuur aan de slag zijn, was het tijd om eens van de Nederlands fietskwaliteit te kunnen proeven. Met veertig ambtenaren en technici trokken we twee dagen naar Den Bosch en Eindhoven. De uitgebreide fietstochten werkten duidelijk inspirerend. Comfort, ruimte en lekker fietsen, vooral dat maakte indruk. En ook gratis bewaakte fietsstallingen in het stadscentrum. Fietsstraten op verkeersluwe ventwegen vond men een slimme en ook in Wallonië toepasbare oplossing. En Wallonië moet eindelijk eens werk maken van een consequente wegencategorisering, daar was iedereen het over eens.

 

 

MOBER voor een nieuw provinciehuis te Antwerpen

MOBER voor een nieuw provinciehuis te Antwerpen

 • Datum: 11/10/2012

De Provincie Antwerpen plant volop aan de nieuwbouw van het provinciehuis. Het huidige provinciehuis dateert uit de jaren ’60 en voldoet niet meer aan de normen voor een modern kantoorgebouw. Naast de huidige kantoorfunctie voor zowel administratieve diensten en bestuurlijke activiteiten voorziet het plan ook bijkomende congresfaciliteiten.

Binnen de aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning is het noodzakelijk om een Mobiliteits-Effecten Rapport (MOBER) op te stellen. TIMENCO realiseert in opdracht van de Provincie Antwerpen dit MOBER waarin de mobiliteitskenmerken van de site, de verkeersimpact van de activiteiten en mogelijke milderende maatregelen van het bouwproject uitgewerkt worden.

 

 

Energyville Waterschei dingt naar BREEAM certificaat Energyville Waterschei dingt naar BREEAM certificaat

Energyville Waterschei dingt naar BREEAM certificaat

 • Datum: 09/10/2012

De oude mijn site van Waterschei wordt volgens het masterplan omgebouwd tot ‘wetenschapspark’ met een 20 tal clusters. De KU Leuven, het VITO en IMEC plannen samen de exploitatie van een onderzoekscentrum naar duurzame energie binnen het Wetenschapspark.

Met de bouw van dit nieuwe complex wil de beheerder ‘Energyville’ het BREEAM certificaat halen. BREEAM is een beoordelingsmethode die meer en meer de internationale standaard wordt om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. BREEAM wordt gebruikt zowel voor het verbeteren van ontwerpen van nieuwe gebouwen als voor het beoordelen van bestaande gebouwen.

Transport is een van de 9 categorieën van BREEAM waarvoor TIMENCO een vervoersstudie uitwerkt ter bevordering van de duurzame mobiliteitskenmerken van de toekomstige activiteiten.
 

 

BVA Verkeersadviezen samen met Ligtermoet & Partners en TIMENCO BVA Verkeersadviezen samen met Ligtermoet & Partners en TIMENCO BVA Verkeersadviezen samen met Ligtermoet & Partners en TIMENCO

BVA Verkeersadviezen samen met Ligtermoet & Partners en TIMENCO

 • Datum: 27/09/2012

BVA Verkeersadviezen maakt voortaan onderdeel uit van de combinatie Ligtermoet & Partners / Timenco. Naast de twee adviesbureaus in verkeersbeleid in Gouda en Leuven, is het in Zwolle gevestigde BVA een complementair bedrijf. Ligtermoet & Partners en Timenco zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, organiseren, vastleggen en evalueren van verkeers- en vervoerbeleid, voor zowel gemeenten en regio’s als provincies en rijk en af en toe Europa.

BVA vult dit op een concreter niveau aan met:

Veldwerk en onderzoek: verkeerstellingen, herkomst- bestemmingsonderzoek, snelheidsmetingen, parkeerdruk en -duurmetingen, enquêtes.

Verkeers-en milieumodellering: statische en dynamische verkeersmodellen, capaciteit en doorstroming, geluidsberekeningen en -onderzoek, luchtkwaliteit.

Ontwerp: ontwerp van wegen, kruispunten en rotondes, traverses, parkeervoorzieningen, openbare ruimte en daaruit voortvloeiende verkeerskundige adviezen.

Samen kunnen de drie zusterbedrijven hun klanten nu ondersteuning bieden op alle facetten van verkeers- en vervoerbeleid. Ter verduidelijking van de onderlinge band krijgt BVA een nieuw logo.

 

 

Evaluatie klantentevredenheid fietsverhuursysteem Villo in het Brussels Gewest

Evaluatie klantentevredenheid fietsverhuursysteem Villo in het Brussels Gewest

 • Datum: 17/09/2012

In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voerde TIMENCO een klantentevredenheidsenquête uit bij 800 gebruikers en 200 niet-gebruikers van de Villo-fietsen. Doelstelling van dit onderzoek is om de service van Villo te verbeteren met het oog op een intensiever gebruik van de Villo-fietsen. Momenteel wordt elke Villo-fiets ongeveer 2 keer per dag gebruikt terwijl een optimaal gebruik van Villo naar 5 tot 6 ontleningen per dag moet gaan. Er is dus zeker nog groeipotentieel voor Villo. Uit de enquête blijkt dat de problematiek van lege en volle fietsstations de hoofdoorzaak is waarom mensen afhaken of niet beginnen fietsen met Villo. De algemene fietsbaarheid van Brussel of het ontbreken er van is eveneens ook een belangrijke barrière.

Daar tegenover staat dat Villo een zeer zichtbaar systeem is dat mensen stimuleert om meer te fietsen in Brussel. 50% van de Villo-gebruikers is beginnen fietsen sinds ze Villo gebruiken en meer dan 80% fietst ook meer dan voorheen. Villo lijkt ook een mooie aanvulling op het OV gezien meer dan 60% van de Villo-verplaatsingen voorheen met het openbaar vervoer gebeurden. Dit is op zich goed nieuws gezien het OV-systeem in Brussel sterk onder capaciteitsdruk staat.

 

 

Verkeerscirculatiestudie in Niel

Verkeerscirculatiestudie in Niel

 • Datum: 21/08/2012

De gemeente Niel gaf in navolging van de opmaak van het duurzaam parkeerbeleidsplan aan TIMENCO de opdracht voor het uitvoeren van een beperkte verkeerscirculatiestudie. Dit onderzoek zal resulteren in de keuze voor de richting van een aantal in te voeren eenrichtingsstraten. Doel is voornamelijk meer parkeercapaciteit te creëren in de oude smalle centrumstraten. Hierbij gaat ook bijzondere aandacht uit naar de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de schoolomgeving en de hele wijk waar de maatregelen van toepassing zijn.

 

 

Verkeersonderzoek ontsluiting Molse Meren

Verkeersonderzoek ontsluiting Molse Meren

 • Datum: 15/07/2012

De provincie Antwerpen gunde TIMENCO de opdracht voor het uitvoeren van kruispunttellingen aan de Zilvermeerlaan en de Postelsesteenweg te Mol. Deze kruispunttellingen zijn een aanvulling op slangtellingen die reeds uitgevoerd worden door AWV. De data over de verkeersstromen rond de Molse meren zijn nodig om keuzes te maken in het verbeteren van de toekomstige bereikbaarheid van de Molse meren.

TIMENCO staat in voor de analyse van de verkeersstromen, de kruispunttellingen worden uitgevoerd door FLOW. Om de foutenmarge tot een minimum te herleiden wordt gewerkt met cameratellingen met manuele naverwerking.

 

 

Timenco maakt ‘Mobiscans’ voor Oost-Vlaamse bedrijven

Timenco maakt ‘Mobiscans’ voor Oost-Vlaamse bedrijven

 • Datum: 04/07/2012

Een 'mobiscan' is een vaak gebruikte methode die de bereikbaarheid van een bedrijf/bedrijvenzone analyseert, de mobiliteitsstromen van de personeelsleden in kaart brengt en deze koppelt aan de bereikbaarheidsgegevens van het bedrijf. Op basis van deze gegevens wordt een lijst met mogelijke maatregelen opgesteld die het bedrijf of de bedrijvenzone kan nemen om de mobiliteit van haar personeelsleden efficiënter te organiseren.

In opdracht van de provincie maakt TIMENCO 6 'Mobiscans' op voor bedrijven in Oost-Vlaanderen. Een van deze scans behandelt de mobiliteitsaspecten van de bedrijvenvereniging 'vzw Industrieweg' te Wondelgem.

 

 

IRIS II coördineren

IRIS II coördineren

 • Datum: 04/06/2012

IRIS II is het strategisch mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met horizon 2018. De Dienst Beleid van Mobiel Brussel moet de uitvoering hiervan aansturen, opvolgen en ondersteunen, en verder ook geregeld rapporteren en informatie verspreiden bij actoren via seminaries. TIMENCO is gevraagd om mee na te denken over deze coördinatieopdracht en de verantwoordelijke te ondersteunen bij het bedenken en opzetten van heldere en doeltreffende processen en instrumenten hiervoor. 

 

Evaluatie fietsbeleid Antwerpen via fietsaudit BYPAD Evaluatie fietsbeleid Antwerpen via fietsaudit BYPAD

Evaluatie fietsbeleid Antwerpen via fietsaudit BYPAD

 • Datum: 31/05/2012

TIMENCO begeleidt de stad Antwerpen met de evaluatie en verbetering van haar fietsbeleid door middel van de fietsaudit BYPAD.

BYPAD is een erkende fietsaudit die reeds in meer dan 100 Europese steden wordt toegepast en waarbij het huidige fietsbeleid beoordeeld wordt via een zelf-evaluatieproces. In dit evaluatieproces zijn zowel de gebruikers, administraties als bestuurders betrokken.

Op basis BYPAD zal de stad Antwerpen een evaluatie doen van het fietsbeleid van de voorbije legislatuur en worden de krijtlijnen vastgelegd voor het fietsbeleid van de nieuwe legislatuur.

Door middel van BYPAD maakt Antwerpen ook deel uit van een Europees netwerk van steden die actief inzetten op fietsbeleid en waar werk gemaakt wordt van uitwisseling van kennis en ervaring rond fietsbeleid.

Meer info op www.BYPAD.org
 

 

Voetgangersplan Brussel voorgesteld aan de pers

Voetgangersplan Brussel voorgesteld aan de pers

 • Datum: 23/05/2012

Bruno De Lille, Brussels staatssecretaris voor mobiliteit, stelde op 22 mei zijn strategisch voetgangersplan voor aan de pers. Timenco werkte dit voetgangersplan uit. Brussel is hiermee de eerste stad in België die een strategisch plan rond voetgangersbeleid uitwerkt en geeft hiermee een sterk signaal van het belang van voetgangersverplaatsingen binnen stedelijke gebieden. De klemtoon ligt op een aantrekkelijker, praktischer en veiliger stad voor voetgangers. Het bepaalt 10 kwaliteitseisen voor een voetgangersvriendelijke stad: die zijn voortaan de referentie voor alle beleidsdomeinen en alle heraanlegprojecten van de openbare ruimte.

Artikel | Video