Dirk Dufour

Dirk Dufour

Dirk studeerde stedenbouw aan het Brusselse stedenbouwkundig instituut ISURU en Germaanse talen en communicatiewetenschappen aan de universiteit van Leuven. Zijn loopbaan spitste zich al snel toe op mobiliteitsstudies, bij de bureaus Van Wunnik Partners en Espaces-Mobilités. Sinds maart 2009 werkt hij bij Timenco. Zijn werkervaring ligt op diverse vlakken: lokale mobiliteitsplannen, voetgangersbeleid, openbaar vervoer op stedelijke en regionale schaal en innovatieve vervoersdiensten zoals autodelen en collectieve taxi’s. Met zijn internationale visie verricht hij internationale benchmarkingstudies en werkt hij mee aan Europese projecten. Hij is ook veelgevraagd voor activiteiten rond procesbegeleiding, communicatie, participatie en opleiding.

Telefoon: 016 - 24 22 70
Mobiel: 0484-692 103
Mail: dirkd@timenco.be