Strategische Beleidsplannen

Naast de opmaak van gemeentelijke mobiliteitsplannen wordt TIMENCO vaak ingeschakeld als beleidsadviseur rond strategische beleidsplannen of specifieke richtlijnen. Hier zijn het vaak hogere overheden die globale beleidsplannen, beheersovereenkomsten, subsidieprogramma’s of nieuwe richtlijnen willen uitwerken.

Enkele referenties zijn:
Opmaak beleidsplan openbare werken en mobiliteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Toekomstplan Taxi’s in Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Evaluatie gemeentelijke mobiliteitsplannen / aanpassen mobiliteitsdecreet Waals Gewest
Procesbegeleiding vademecum openbare ruimte Brussels Gewest
Fiets-GEN studie Brussel en Vlaamse Rand
Evaluatiestudie fietspunten


Bekijk ook onze projecten