Mobiliteitsplannen en thematische verkeersstudies

Een belangrijk deel van onze activiteiten gaat naar het opmaken van mobiliteitsplannen voor steden en gemeenten. Dit gaat zowel over integrale mobiliteitsplannen als gerichte thematische beleidsplannen.
Op dit lokale niveau is onze gecombineerde expertise van verkeer en communicatie een belangrijke troef. In kortadviesopdrachten komt het er namelijk vaak op neer om complexe lokale verkeersproblemen op een objectieve en aanvaardbare manier op te lossen.

Ons werkdomein beperkt zich hierbij niet tot de Vlaamse steden, gemeenten en provincies. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn we een vaste waarde bij de uitwerking van verschillende mobiliteitsstudies en in het Waals Gewest zijn we betrokken bij de evaluatie van de gemeentelijke mobiliteitsplannen en de opmaak van fietsbeleidsplannen

Enkele referenties:

Mobiliteitsplannen Nijlen, Bierbeek, Willebroek, Diepenbeek, Evergem, Kortenaken, Lubbeek;
Sneltoetsen en mobiliteitsplannen Zandhoven, Schoten;
Toegankelijkheidsplan wegen en openbare ruimten Brusselse gemeentes;
Fietsbeleidsplan Antwerpen, Brussels Gewest;
Voetgangersplan Brussels Gewest;
Studie sluipverkeer Kortenberg

Zie meer referenties bij projecten